Goblins

Van de diepste wouden tot de hoogste bergen leven kleine groene wezens; opportunistisch, druk, achterbaks en gluiperig. Deze wezens staan bekend als Goblins.

Gedreven door hun zoektocht naar rijkdom en eten zijn deze wezens verspreid over de landen. Sommige Goblins leven alleen, maar de meerderheid leeft in stamverband. Deze stammen worden geleid door een stamhoofd of een sjamaan. Het leven van een Goblin is haastig en chaotisch. Door deze levensstijl hebben ze meer eten nodig dan de andere rassen en zullen ze nooit een maaltijd overslaan (uitzonderingen hierop zijn Redcaps en mogelijk de Halfingen). Goblins kunnen in sociaal opzicht verschillen van barbaarse wezens tot verfijnde geleerden als hun brein het toelaat. Goblins hebben de hoogste geboortecijfer van alle rassen en zijn hierdoor één van de talrijkste rassen van Kederan.

Persoonlijkheid en morele richtlijn

Een Goblin is van nature achterbaks, sluipering en druk. De hyperactiviteit van een Goblin kan ook omschreven worden als chaotisch en ‘jolig’, echter of anderen daar de humor van in kunnen zien, valt te betwisten. Door de drang naar bezittingen en voedsel zal men een Goblin snel als hebberig omschrijven. Vanwege de aangeboren achterbaksheid zal een Goblin altijd eerder liegen dan de waarheid spreken.

Voor een Goblin is één ding het belangrijkste: zichzelf. Hij/zij zal alles doen om te overleven en hoger op te komen in het leven. Voor een Goblin is alles toegestaan in zijn zoektocht naar rijkdom en eten.

Fysieke beschrijving

Goblins komen in een variatie van vormen. Een Goblin heeft altijd een groene huid en een grote neus. Over het algemeen heeft een Goblin een klein, tenger postuur met puntige oren, maar er kunnen altijd uitzonderingen zijn. De gemiddelde levensverwachting van een Goblin is 40 en worden zeker niet ouder dan 50. Dit geldt uiteraard zolang ze in de tussentijd bijvoorbeeld niet worden gedood.

Jong: 0 – 15
Volwassen: 16 – 25
Middelbare leeftijd: 26 – 35
Oud: 36 – 50

Onderlinge relaties

Goblins werken soms samen met Orks, mochten deze door deze Orks getolereerd worden.

Vanwege de groene huiden zien de Goblins de Orks als hun grotere, sterkere broeders. De andere rassen worden door Goblins eerder beschouwd als een mogelijke bron van voedsel en rijkdom dan gelijkwaardige personen.

 

Goblins zien alle andere rassen als minderwaardig en zullen anderen hoofdzakelijk gebruiken om zelf hogerop te komen. Ze zullen alleen luisteren naar Goblins en Orks (waar ze bang voor zijn). In de Goblin-samenleving maakt geslacht niet uit maar draait het om overlevingsvaardigheden van de persoon. Als je zwak bent zal er een ‘vriend’ zijn die je “uit je lijden verlost”.

Landen

Overal waar leven is zijn Goblins te vinden. Goblins wonen voornamelijk in simpele hutten, ruïnes en onderaardse gestellen zoals grotten. Ze kunnen ook tussen de andere rassen in dorpen en steden wonen. Vanwege hun tenger gestel, zijn ze niet bijster goed bestand tegen erbarmelijke weersomstandigheden. Zo hebben ze bijvoorbeeld In de Lost Plains veel moeite om te overleven.

Religie

De meeste Goblins, op de sjamanen na, hechten niet veel waarde aan de goden. Over het algemeen worden afgoden vereerd die relatie hebben tot de Seductress (vanwege de sluwheid en slinkse wijsheid) en Rach’tsor (vanwege de onvoorspelbaarheid, aanpassingsvermogen en het afgaan op het instinct).

Taal

Een Goblin spreekt over het algemeen de algemeen Kederaanse taal “common” en hun rastaal “goblin”. Goblins die buiten de algemene beschaving leven, spreken vaak alleen hun eigen taal en vaak spreekt alleen hun stamhoofd of sjamaan de algemene taal (en dat ook vaak nog met beperkte woordenschat).

De Goblin-taal is een simpele taal met woorden die uit één tot drie lettergrepen bestaan. De taal wordt snel gesproken en is lastig te ontcijferen voor niet-sprekers; de goblin-taal zal door een niet-spreker als onnozel gebrabbel klinken.

Namen

Goblin namen zijn kort en simpel met vaak maar één of twee lettergrepen. Als een Goblin beroemd of berucht wordt, kan deze een bijnaam krijgen die hij/zij als naam zal gebruikt. Deze naam heeft altijd een betekenis. Goblin-namen hebben geen onderscheid in mannelijke en vrouwelijke namen.

Voorbeelden van namen zijn: Grug, Zog, Kark, Pek.

Voorbeelden van bijnamen zijn: Punt-neus, Scherp-tanden, Mes-oren, Sluip-spook.

Avonturiers van dit ras …

Een Goblin avonturier wordt over het algemeen gedragen door de zoektocht naar rijkdom en eten. Goblin sjamanen kunnen door hun god(en) worden opgedragen in een zoektocht naar meer kracht.

Het zijn wezens die leugenachtig zijn naar niet-Goblins. Op hun vriendelijkst, zullen ze zich narrig naar hen opstellen of in raadsels spreken. Verder hebben ze een kenmerkend “stiekem” gedrag en zullen ze altijd honger hebben.

Specifieke ras eigenschappen

Wanneer je ervoor kiest om als Goblin te spelen, dien je jezelf te conformeren aan de volgende zaken:

  • Goblins hebben een groene huidskleur, een grote neus en lange oren.
  • Je kunt, als je begint als Goblin, slechts aanhanger of priester(es) zijn van Seductress of Rach’tsor. Natuurlijk kunnen Goblins zich gedurende het LARP spel zich in andere richtingen gaan ontwikkelen.