Neovare

Geografisch overzicht

Neovare is een eilandengroep bestaande uit 3 eilanden ten Noord-Oosten van Kortoga in de Ijszee. In de zomer heerst er een gematigd zeeklimaat, maar in de winter daalt de temperatuur tot ver onder het vriespunt en wordt het land geteisterd door harde poolwinden. De eilanden zijn allen via grote bruggen verbonden met de hoofdstad van Neovare: Ys. Daar de bodem grotendeels bestaat uit steen is Neovare enkel begroeid met dennenbomen. De wijd uitgestrekte dennenbossen huizen wolven, beren, vossen, konijnen en muizen.

Geschiedenis

De legenden vertellen dat deze eilandengroep ooit deel was van een groter continent, maar deze honderden jaren geleden afgesplitst is geraakt door een enorme vloedgolf die het land overspoelde. Later heeft een tweede vloedgolf het grote eiland in vieren gesplitst tot de eilanden: “Magni”, “Valdir”, “Vilir” en “Y”; het eiland waarop de hoofdstad Ys ligt.

Op Neovare huizen 3 verschillende draken die al eeuwenlang de baas zijn over de eilandengroep. Waar deze draken exact vandaan komen is in de geschiedenis verloren gegaan. Deze draken: Magni, Valdir en Vilir wedijveren om beurten zetel te nemen op het hoofdeiland.

Economie

Deze eilandengroep is het thuis van een groep mensen die onder leiding staat van Dragonborn. Gedurende de zomermaanden, als de natuur tot bloei gekomen is, teelt handel hier welig door de groepen die afkomen op de grote rijkdom die Neovare te bieden heeft. De inwoners profiteren hier, op hun beurt, van doordat ze gedurende deze maanden hun geld uit kunnen geven bij handelaren, ambachtslieden en jagers. Gedurende deze maanden geldt tevens het niet-aanvalsverdrag dat zij met Kortoga gesloten hebben.

Wanneer de winter zijn intrede doet in Noord-Kederan dalen de temperaturen rond de Ijszee tot ver onder het vriespunt. De inwoners van Neovare teren gedurende deze maanden op de voorraad die zij in de zomer hebben aangelegd en zijn afhankelijk van de ‘Skeeters’ om nieuwe voedselvoorraden en geld binnen te halen. Zodra de Ijszee in deze maanden compleet bevroren is trekken de Skeeters, een subgroep van de inwoners van Neovare, over het grote ijs in de richting van Kortoga. Hier roven en plunderen zij dat het een lieve lust is, daar het niet-aanvalsverdrag niet geldt tijdens de wintermaanden. De Skeeters brengen hiermee de immense hoeveelheid geld en voedsel binnen, die in de zomermaanden weer verhandeld en verkwanseld wordt.

De technologische ontwikkeling van Neovare ligt erg laag, zo hebben zij hebben noch de kennis, noch de mogelijkheden om boten te bouwen. Echter, hebben ze wel boten aangekocht van Kortoga die soms gebruikt worden voor handel en oorlogsvoering.

Bevolking

Neovare telt circa 100.000 inwoners die verdeeld zijn over de verschillende eilanden. Neovare is tevens het thuisland van de Dragonborn; elke soort is afkomstig van zijn bijbehorende eiland. De Dragonborn genieten van nature veel aanzien binnen Neovare en plaatsen zich hierdoor in het sociale klassensysteem van Neovare automatisch in “Het Zout”. Er bestaan drie sociale klassen in Neovare:

  1. Het Zout (de adel en de priesters);
  2. Het Zoet (de burgerij);
  3. Het zand (de buitenstaanders).

Men kan bewegen binnen de klassen; het is dus mogelijk om in klasse te stijgen of te dalen. Deze beweging wordt vooral veroorzaakt door je individuele daden en heeft daarom enkel betrekking op een individu (en niet op bijvoorbeeld een complete familie). De priesters van dit land hebben daarom een aparte status binnen de maatschappij. Zij vormen, voor het grootste gedeelte, de bestuurlijke laag van Neovare en zijn daarmee “Het Zout”.

De middenklasse wordt aangeduid met “Het Zoet”. Iedereen die wordt geboren in Neovare, in de territoriale wateren van Neovare, of op een van de schepen van Neovare; wordt gerekend tot de sociale klasse van “Het Zoet”. Je bent hiermee burger, met alle bijbehorende rechten en plichten. Het geleerde beroep of ambacht maakt hierbij niet uit. In principe heeft binnen het Zoet een magiër net zo veel status als een boer of soldaat. Alle drie zorgen ze immers voor een belangrijke dienst aan de maatschappij. Natuurlijk hebben individuele personen meer of minder status, afhankelijk van hun daden. Deze status straalt vervolgens ook weer af op hun beroep en gilde.

Iedereen geboren buiten Neovare behoort tot “Het Zand”. Deze groep bevat een enorme verscheidenheid aan personen, van slaven tot handelslieden van het vaste land, tot huursoldaten en bezoekende magiërs.

Bestuur en instellingen

De op het eiland regerende draak bestuurt het betreffende eiland via het Zout. Als het landszaken aangaat, en dus niet puur eilandzaken, gelden de wetten en regels die vastgesteld worden door de op dat moment heersende draak. De herauten van de regerende draak geven deze wetten en regels door aan de bevolking. De drie draken hebben onderling de afspraak dat degene die in Y ligt de baas is, ze vechten dan ook regelmatig met elkaar om het leiderschap over Y.

Culturen en tradities

Omdat Neovare zelf relatief weinig middelen heeft om de bevolking te kunnen voeden, wordt Kortoga in de winter uitvoerig geplunderd. In de winter bevriest de Ijszee volledig, en trekken de “Skeeters” over het ijs in de richting van Kortoga. Hier plunderen zij dat het een lieve lust is en trekken, met de voorraden huiswaarts. In de zomer doet men zich tegoed aan de grote rijkdommen die deze Skeeters binnengebracht hebben.

Tussen de verschillende eilanden (Magni, Valdir en Vilir) heerst, hoewel zij over het algemeen vreedzaam samenwerken, een grote rivaliteit om tijdens de plunderingen in de winter de grootste buit binnen te halen. Elke eiland gelooft dat “zijn” draak het sterkste is en hem dus het best zal ondersteunen tijdens de grootschalige plunderingen van Kortoga.

Goden spelen, in het algemeen, in het leven van de Neovarieten geen grote rol van betekenis. De personen die een God aanhangen kunnen terecht in een van de specifieke tempels die verspreid liggen over de eilandengroep; elke God is vertegenwoordigd op Neovare. Echter, het zijn voornamelijk de drie draken die echt aanbeden worden op Neovare.