Firbolg

Firbolg zijn trots, maar erg hard van karakter. Onderling zijn ze ordelijk respectvol ingesteld naar elkaar; hun eigen volk en naaste familie. Naar niet-Firbolg zijn ze op hun vriendelijkst “zakelijk”.

Wel staan ze in harmonie met dierlijk leven.

De Firbolg zijn een erg op zichzelf, trots en wraakzuchtig ras. Zij zijn erg strikt met hun regels en zullen, zonder rekening te houden met hun omgeving, nemen wat hun rechtmatig toebehoort. Firbolg zijn traditioneel, loyaal en leven volgens een vast orde, maar geven niet om de vrijheid en waardigheid van ander leven dan de Firbolg; Firbolg leven volgens de regels, maar zonder genade of mededogen. Ze veroordelen individuen niet perse om hun daden, maar wel wegens hun afkomst, ras, religie of vaderland.

Fysieke beschrijving

Firbolg heb je in allerlei vormen; groot en sterk, slank en tenger en alles wat ertussenin zit.

Firbolg zijn nachtelijke wezens met grote afiniteit voor koude; hoe sterk zij in de nacht en schemering zijn, zij zijn ongelooflijk zwak overdag. Ze blijven altijd in de schaduwen en anders zoveel mogelijk uit het licht.Wanneer zij overdag wakker zijn, zullen zij tijdens conflict zo goed als altijd vluchten; dit maken ze ruimschoots goed tijdens schemering of in de nacht.

Hun huid is donkerblauw/antracietgrijs van kleur met licht/zilveren tijgerstrepen eroverheen. Ze hebben gewoon gevormde oren, vergrote scherpe hoektanden en de meesten hebben een donkere, vurige ogen. Zij zijn vaak gehuld in zwart, grijze of grauwige kleding. Vaak lange mantels met kappen en dragen bij voorkeur vingerloze handschoenen. De opsmuk die ze verder mogelijk dragen is eenvoudig en tribaal van stijl.

Firbolg zijn sterfelijk en worden, gemeten naar menselijke maatstaven, iets minder oud.

Jong: 0 – 16
Volwassen: 17 – 38
Middelbare leeftijd: 39 – 60
Oud: 61 – 75

Onderlinge relaties

Firbolg zijn hierarchisch en orderlijk ingesteld. Ze zijn onderling zeker niet bereid om wetten en beloftes te breken. Firbolg zijn bekend om zowel solitair, maar bij voorkeur in een groep te leven. Ze zijn monogaam en trouw aan elkaar wanneer ze een relatie aangaan met elkaar en het verwekken van nageslacht wordt als groot goed beschouwd. Wel leven de Firbolg in een kastensysteem waarin je wordt toebedeeld bij geboorte.

Landen

De originele thuislanden van de Firbolg bevinden zich in Oud-Krimmhildt. Niemand weet meer exact waar ze precies hebben gewoond; enkel dat zij één van de oerrassen uit die landstreken zijn.

Na de kolonisatie van oud-Krimmhild zijn zij door de mens verdreven van Oud-Krimmhildt naar een  elementaire Gauntlet van Zwart waar zij lang hebben gebroed op hun plan om hun herintrede te doen op de wereld van Kederan en wraak te nemen voor hun onterechte ballingschap door de “Lichtlopers” in de eerder genoemde Gauntlet.

Kort na de val van Caleb, zijn zij in steeds toenemende aantallen opnieuw aangetroffen in Krimmhild en later in omliggende streken en landen.

Religie

De Firbolg is een van nature tribaal volk wat zich bij grote voorkeur in de nacht verplaatst. Ze verafgoden de Maan als symbool, de Sterren voor hun wijsheid en de purperen bloem die hen verbindt. Hun priesters spreken onder het alziende oog van de Maan tot de Sterren. Er zijn priesters en/of priesteressen bij de Firbolg bekend die de roep van andere grote geesten horen, maar deze zijn bij lange na niet zo sterk als zij die onder de Maan en Sterren lopen.

Taal

Fibolg en Common. Firbolg hebben hun eigen taal die keelachtig en tribaal klinkt. Ze spreken ook “Common”, maar zullen eerder de voorkeur geven aan hun eigen taal; zeker als ze onder Firbolg zijn.

Namen

De namen van Firbolg kenmerken zich door hun keelachtige tribale aard. Verder verkrijgt Firbolg, bij het bereiken van zijn volwassenheid, zijn tweede naam die duidt op een opvallende daad van deze Firbolg.

Denk aan namen als “Kogan Vossendood”, “ Dura Steengooier”, “Uloth Waterloop”, etc.

Avonturiers van dit ras …

De Firbolg hebben vooral magiërs en krijgers in hun gelederen zitten. Hier en daar zijn er ook priesters en priesteressen aanwezig, maar dit wordt veelal uitgevoerd door verheven Firbolg; deze zijn zeldzaam.

De priesters die er zijn, zijn meestal aanhangers van de Seductress en van Mishka, respectievelijk de Sterren en de Maan genoemd in Oud-Krimmhildt.

De Firbolg magiërs hebben een bijzondere eigenschap met het element zwart en water. Wanneer zij beide elementen machtig zijn, dan zijn zij in de gelegenheid om koude spreuken toe te passen naast de gebruikelijke zwarte en waterspreuken.

Het is voor dit ras niet mogelijk om zich te onderwijzen in vuurmagie. Dit heeft een te diep gewortelde angst waarij Firbolg zich niet voldoende kan concentreren om dit element machtig te worden.