Gnomes

Gnomes zijn intelligente, kundige en ietwat excentrieke wezens. Hierdoor drukken ze op hun eigen manier hun stempel op de wereld van Kederan. Ze zijn van nature erg nieuwsgierig en inventief en passen dit maar al te graag toe binnen het uitvoeren van experimenten en het ontwikkelen en bouwen van nieuwe machines en apparaten. Waar de gnomes exact vandaan komen is niet met zekerheid te zeggen; hoewel regelmatig beweerd wordt dat zij afstammelingen zijn van de meest kundige, nieuwsgierige en intelligente dwergen. Hoewel er meerdere eeuwen geleden al wel eens Gnomes gezien werden, werkend onder de mensen, hebben zij zich circa 100 jaar geleden definitief gegroepeerd en zijn zij graag geziene inwoners van Aurum.

Persoonlijkheid en morele richtlijn

Hoewel Gnomes een relatief divers ras vormen, bezitten zij allen een natuurlijke nieuwsgierigheid en drang tot bouwen en uitvinden. Ze zijn een vriendelijk ras dat zich open opstelt tegenover de meeste andere rassen. Tegenover andere wezens met hetzelfde beroep kunnen zij soms wat achterdochtig zijn, bang dat deze persoon er met hun ideeën vandoor gaat. Onder Gnomes wordt het dan ook als zeer kwalijk gezien om andermans ideeën over te nemen en deze te presenteren als eigen ideeën; hoewel dit niet betekend dat dit nooit voorkomt. Gnomes kunnen soms in hun drang naar nieuwe ontdekkingen wat onbesuisd zijn, waardoor zij (onbedoeld) zichzelf en anderen in gevaar kunnen brengen.

Fysieke beschrijving

Wat het uiterlijk betreft delen Gnomes veel eigenschappen met mensen hoewel ze klein van stuk zijn; zoals de dwergen. Zowel mannelijke als vrouwelijke Gnomes hebben vaak felgekleurd haar dat kan voorkomen in alle kleuren van de regenboog. Met name de vrouwen hechten veel waarde aan hun haar en dragen hun haar vaak in opvallende, excentrieke kapsels. Naast hun kleine postuur is dit wat Gnomes (qua uiterlijk) het meest onderscheid van andere rassen.

 

Gnomes kleden zich over het algemeen praktisch, zodat hun kleding geen belemmering vormt bij hun werkzaamheden. Ze zijn over het algemeen (extreem) trots op hun beroep en algemene vaardigheden, waardoor het ambacht van een Gnome vaak goed af te leiden is aan de dagelijkse kleding die hij draagt. Zo zal een uitvinder maar al te graag zijn werkschort buiten zijn werkplaats dragen; altijd enthousiast om ter plaatse een nieuw project te starten.

 

Jong: 0 – 25
Volwassen: 26 – 100
Middelbare leeftijd: 101 – 120
Oud: 121 – 150

 

Onderlinge relaties

De meeste Gnomes leven binnen kleine communes onder de andere rassen. Over het algemeen zijn ze vriendelijk en nieuwsgierig tegenover andere rassen. Mede-Gnomes uit andere groepen worden soms, echter, initieel met enige achterdocht benaderd. Maar na deze aanvankelijke wantrouwendheid worden, als deze onterecht gebleken is, gemakkelijk vriendschappen voor het leven gesloten. Binnen de communes heerst een redelijk losse hiërarchie. Meestal is de Gnome die het beste is in argumenteren de leider. Deze leider stelt eventueel andere Gnomes aan om eindverantwoordelijk te zijn voor een bepaalde taak binnen de commune; zoals aankoop van goederen en grondstoffen, transport, rapportages, et cetera. Maar de meeste zaken gaan gewoon in samenspraak met de volledige commune.

Landen

Hoewel Gnomen, alleen of in groepen, over heel Kederan worden waargenomen; bevindt de grootste concentratie zich in Aurum. Hier hebben zij kleine vestingen opgezet in Ironhaven; waar zij dichtbij het bos leven voor grondstoffen en nabij de rivier voor transport van materialen en uitvindingen naar Goldcourt.

Religie

Onder Gnomes bevinden zich relatief weinig priesters of andere geestelijk leiders. Echter, de meeste Gnomes hangen wel een God aan, om hen te begeleiden bij het maken van nieuwe producten, apparaten en machines. De Goden die voornamelijk door Gnomes aangehangen worden zijn Rach’tsor; de God van chaos en creatie, en in mindere mate Tarkyss; de God van arbeid, smeden en bescherming.

Taal

Gnomes spreken hun moedertaal “Gnomes”, maar zijn ook zeer vaardig in het “Common” vanwege hun wijdverspreide handel.

Namen

De voornamen van Gnomes zijn over het algemeen twee, drie of vier lettergrepen lang en worden uitgekozen door de ouders. De achternaam van Gnomes wordt door henzelf gekozen op het moment dat zij volwassenheid bereiken en een ambacht hebben gekozen. Deze achternamen zijn dan ook vaak van hun ambacht afgeleid.

Vrouwelijke voornamen: Saranella, Kindy, Lisalie, Kirstin, Ginalia.
Mannelijke voornamen: Jalfin, Bolfin, Gearton, Halbert.

Gekozen achternamen: Microthrottle, Ironforger, Sparkcoil, Potionbrewer.

Avonturiers van dit ras …

Gnomes kenmerken zich voornamelijk door hun felgekleurde haar. Met name de vrouwen kunnen haar hebben in alle mogelijke kleuren van de regenboog. Maar ook het haar van de mannen heeft regelmatig een excentrieke kleur, hoewel over het algemeen minder fel dan dat van de vrouwen. Aan hun kleding is over het algemeen sterk hun ambacht af te lezen, schorten, veiligheidsbrillen en stofjassen zijn regelmatig basis van hun dagelijkse tenue. Dit helpt ze om snel te kunnen schakelen en hun vaardigheden ten volle in te kunnen zetten. Hoewel ze zichzelf en anderen regelmatig van de regen in de drup helpen door hun nieuwsgierigheid en ambitie, dragen ze veel bij door hun inventiviteit en aparte kijk op de normale dingen in het leven.