Redcaps

Een Redcap is een magisch wezen. Zij worden ook wel droomlopers genoemd. Onderzoek op Redcaps heeft aangetoond, dat deze bestaan uit twee helften; een Droom-zijde en een menselijke/sterfelijke zijde. De Droom-zijde is een magisch element van hun wezen en kan, door hun werken voor de Droomheer of Droomvrouwe worden vergroot of verkleind. Redcaps inspireren emoties van personen wat hun wijze is om invloed van hun Meester en Meesters te vergroten.

Hoe meer hun magische deel overneemt, des te groter is hun invloed op elkaar en de connectie tot hun Meester en Meesteres.

De hoeveelheid magische invloed op een Redcap wordt door hen ook wel “Glamour” genoemd. Dit komt in twee varianten:

Positieve Glamour (liefde, vreugde, loyaliteit, etc.) en Negatieve Glamour (haat, jaloezie, woede). Iedere Redcap zal deze emoties moeten inspireren. Sommigen zijn beter in het inspireren van positieve emoties, anderen in negatieve emoties, echter ze hebben ze beiden nodig. Redcaps streven ernaar om, door emoties te inspireren, uiteindelijk op te gaan in “de mist”.

Iedere Redcap moet de balans tussen te veel en te weinig emoties voorzichtig in de hand houden, te weinig emoties en ze verliezen hun Changeling-zijn. Te veel emoties, en ze zullen vervliegen als de wezens die ze zijn.

Een Redcap die een overdosis positieve emoties inspireert, zal langzaamaan dingen gaan zien die er niet zijn en steeds meer afdrijven op de roes van zijn/haar positieve emoties tot hij/zij vervliegt in een lichte droom van liefde en schoonheid. Het tegengestelde, en meer voorkomende lot van Redcaps, is wanneer een overdosis negatieve emoties wordt toegepast. De Redcap zal alle vrees van de personen om hem heen fysiek gaan manifesteren door er steeds monsterlijker uit te gaan zien en begint fysiek van alles te mankeren. Uiteindelijk nemen alle negatieve emoties het lichaam over en vervliegt de Redcap in een diepe zucht terwijl het lichaam achterblijft als een in elkaar gezakt hoopje ellende.

Hun menselijke kant zorgt voor een sterk aanwezige fysieke vorm; je kunt niet zomaar een Redcap negeren; zij zijn aanwezig in fysieke aanwezigheid, maar zeker ook in verbale en “culinaire” aangelegenheid; Redcaps hebben altijd honger en kunnen alles eten om zichzelf te voeden.

Persoonlijkheid en morele richtlijn

Redcaps zijn erg neutraal en in het prille begin van ontmoeting afstandelijk en reageren zij koeltjes. Maar wanneer men vriendschap weet te sluiten met hen, zijn zij trouwe bondgenoten.

Redcaps onderling zijn veel opener naar elkaar en zullen vaak met elkaar kunnen lachen en samen eten.

Door hun religieuze insteek is de richting op hun moreel kompas soms wat moeilijk aan te duiden.

Fysieke beschrijving

Redcaps zijn mensachtig van voorkomen. Zij zijn vaak gehuld in leer en maliën onder hun duurzame reistenues. Hun sterke kenmerken zijn hun vaalbleke huidskleur, de donkergrijs/zwarte oogkassen, hun lange oren en de rode hoofdkap.

Deze karakteristieke rode hoofdkap is de hoofdreden waarom dit ras Redcaps genoemd wordt.

Jong: 0 – 20
Volwassen: 21 – 45
Middelbare leeftijd: 46 – 70
Oud: 71 – 90

Onderlinge relaties

Redcaps zijn erg recht door zee en duidelijk naar elkaar. Gesprekken tussen Redcaps komen in de oren van andere rassen vaak over als bruusk, maar Redcaps weten hierdoor altijd wat ze aan elkaar hebben. Sjamanen van hun ras, willen hier nog wel eens een verschil in maken, maar heeft vaak als reden dat zij de stem van de Droomheer of Droomvrouwe vertegenwoordigen en hier hun rasgenoten mee op de proef kunnen stellen.

Redcaps zijn naar andere rassen vele malen geheimzinniger of zelfs gesloten. Ze zullen spreken wanneer zij het nodig vinden of wanneer hen iets wordt gevraagd, maar zullen zich niet zomaar mengen in langdurige discussies waar, naar hun smaak, weinig resultaat uit komt.

Wanneer Redcaps een persoon van een ander ras eenmaal in hun hart heeft gesloten (of juist erbuiten), zullen zij dit lang uitdragen. Ze zijn standvastig met een koppig “accent”.

Landen

Redcaps worden overal op Kederan waargenomen. Wél dient gemeld te worden, dat er meer Redcaps te vinden zijn op plaatsen waar het eerder donker is; waar de zon minder lang schijnt.

Religie

Redcaps hebben hun oorsprong bij de Seductress. Zij kennen deze godheid in twee varianten; De Droomheer (ook wel genoemd de Heer van de Zon) en de Droomvrouwe (ook wel genoemd de Ijskoningin).

Zij erkennen de overige goden als aanwezig, maar er zijn er niet veel die hen dienen. De meeste Redcaps hebben wèl een verbintenis met de Droomheer en de –vrouwe. Volgens de Redcap sjamanen zijn zij de verzamelde geesten van de overleden Redcaps.

Redcaps dragen de geïnspireerde emoties aan hen op. Vaak worden deze dagelijks of éénmaal in de zoveel tijd ritueel aan hen opgedragen, waarna de Droomheer en de Droomvrouwe soms de Redcaps belonen.

De beide entiteiten nemen soms Redcaps over. Vooral tijdens of kort na een ritueel in hun naam. Deze Redcaps zullen dan de idealen van de entiteit uitdragen, maar hier achteraf niets van herinneren.

Alle Redcaps onderkennen het belang van balans. Sommige zijn beter in het dienen van de Heer van de Zon, andere zijn beter in het dienen van de Ijskoningin. Echter, als één van beide entiteiten te sterk wordt, zullen de Redcaps ook steeds meer naar die kant hellen. Redcaps dienen in principe beide droomheersers.

De Droomheer is het toonbeeld van ridderlijkheid, romantische avonden bij het maanlicht en de dappere beschermer. Hij heeft ook vele andere kanten, zo staat hij ook bekend als de joker die opgeblazen ego’s belachelijk maakt en mensen vrolijke verhalen vertelt. De Droomheer luistert naar personen met problemen en weet tijdelijk negatieve herinneringen uit te vlakken, zodat deze  persoon weer van het leven kan genieten. Zijn idealen zijn ridderlijkheid en harmonie, waar hij gaat brengt hij deze emoties. De kleur van de Droomheer is geel, en als hij iemand overneemt om geluk en vreugde te brengen zal deze persoon gele tekens op zijn lichaam krijgen.

De Droomheer heeft drie idealen waar zijn dienaren zich door kunnen laten inspireren:

  1. “Ridderlijkheid leidt tot onderlinge geborgenheid”; wees dienstbaar aan je medeschepselen, zodat zij zich jouw daden met warme gevoelens herinneren.
  2. “Romantiek is een belangrijke weg naar liefde”; liefde is de basis van het bestaan.
  3. “Pijn en dood vernietigen goede dromen”; leef in harmonie op dat je niemand iets aan hoeft te doen.

De Droomvrouwe is het toonbeeld van alle negatieve emoties zoals haat, woede, jaloezie en wraak en reflecteert deze emoties in duizendvoud. Een belediging aan haar adres wordt keihard afgestraft. Ook haar trouwe dienaren ontspringen de dans hierin niet. Zij is de spiegel van wraak, de ijskoude wind in de Nacht. Zij staat voor eenzaamheid, wrok en verdriet. De Ijskoningin regeert in de harten van de heersers van de nacht. Zij inspireert wezens tot het doen van gruweldaden, opdat zij zich kan verlustigen in de pijn en angst van hun medeschepselen.

De Droomvrouwe heeft drie idealen die zij van haar dienaren eist.

  1. “Verandering is noodzaak”; stabiliteit leidt tot het verlies van dromen of tot harmonie. Beiden zijn ongewenst. Creëer chaos en doorbreek taboes waar je gaat.
  2. “Volg je eigen emoties en verlangens”; houd jezelf niet in opdat je waardevolle emoties niet verstikt.
  3. “Angst en pijn creëren nachtmerries, de dood beëindigt deze”; Redcaps zullen niet doden tenzij hun voortbestaan anders eist.

Taal

De Redcaps spreken de “Common” taal

Namen

De namen van Redcaps variëren. Wel heeft hun naam altijd een diepere betekenis die bij hun gedrag en overtuigingen past.

Avonturiers van dit ras …

Iedere Redcap dient minimaal óf “magiersmagie” óf “priestermagie” (Seductress; Droomheer of Droomvrouwe) óf 1 manapunt kopen. De hoeveelheid mana die een Redcap heeft, is zijn hoeveelheid “glamour”. Redcaps zullen deze term gebruiken voor wat anderen mana bedoelen. Hoe meer “glamour”, des te sterker de Droom-zijde van een Redcap is.

Iedere Redcap krijgt affiniteit met inspiratierituelen in naam van de Droomheer en Droomvrouwe; dit betekent dat droomrituelen minder snel misgaan.

Redcaps die emoties inspireren; kunnen “glamour” terugkrijgen, of zelfs tijdelijk meer krijgen dan ze normaliter maximaal kunnen hebben. Redcaps die geen of weinig emoties inspireren kunnen tijdelijk “glamour” verliezen. Redcaps die, door extreme omstandigheden, permanent geen “glamour” meer over hebben, verliezen hun Redcap-deel en vervallen vanaf dat moment tot gewone stervelingen.

Specifieke ras eigenschappen

Wanneer je ervoor kiest om als Redcap te spelen, dien je jezelf te conformeren aan de volgende zaken:

  • Je moet minstens één mana bezitten. Dit kan in de vorm van priestermagie, elementaire magie of simpelweg door één mana te kopen.
  • Je kunt slechts de Sedustress aanhangen (in de vorm van Droomheer of Droomvrouwe)
  • Iedere Redcap krijgt affiniteit met inspiratierituelen in naam van de Droomheer en Droomvrouwe; dit betekent dat droomrituelen minder snel misgaan.