Personageoverzicht

Hier wordt een overzicht getoond van alle personages die aan het spelersaccount zijn gekoppeld.

Overzicht van een spelersaccount met één gekoppeld personage
 • Indien er nog geen personages staan gekoppeld zal het scherm er ongeveer zo uitzien:
Overzicht van een spelersaccount zonder gekoppelde personages

Digitaal personageblad

Door in het overzicht een personage te kiezen, wordt het detail van dat personage getoond. Op deze pagina zullen vrijwel alle zaken die over een personage bekend zijn bij de organisatie worden getoond. Er kunnen aantekeningen vanuit de spelleiders bij een personage worden gemaakt. Uiteraard worden deze niet getoond…

De gegevens worden als volgt onderverdeeld:

 • Algemeen
 • Talen
 • Fysieke eigenschappen
 • Mentale en spirituele eigenschappen
 • Evenementen
 • XP
 • Vaardigheden
 • Spreuken
 • Gebeden

Op de pagina kan je direct doorspringen naar het betreffende onderdeel door de navigatiebalk bovenaan de pagina:

Algemeen

In dit blok vind je een aantal algemene feiten over het personage terug, zoals de naam en het (sub)ras waartoe het behoort.

Tevens wordt hier de keuze van de rasvaardigheid getoond. Deze vaardigheid komt ook terug in het blok “Vaardigheden”

toont de gekozen rasvaardigheid/-vaardigheden

toont de rasvaardigheid/-vaardigheden

Talen

De wereld van Kederan is rijk aan verschillende rassen en culturen. Dit zorgt voor verschillende gesproken en geschreven talen. Welke van deze talen een personage kan verstaan, spreken, lezen en schrijven, staat in dit overzicht vermeld.

Bovendien worden hier ook de magische talen vermeld die een personage kan gebruiken, bijvoorbeeld voor het maken en gebruiken van magische scrolls. Soms komen deze talen wellicht nog wel eens van pas bij het onderzoeken van magische voorwerpen of bronnen van elementaire energie.

 • Voor gemak van gebruik, worden alle talen (m.u.v. Common) voorzien van een zogenoemd ‘vertaalblad’. Deze bestanden bevatten een voorbeeldschrift van de betreffende taal.
 • Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te verwerken in een IC-verantwoord boekje.
 • Voor de taal ‘Common’ wordt het alledaagse Nederlandse alfabet gebruikt, hiervoor is dus geen vertaalblad beschikbaar/vereist.

Fysieke eigenschappen

Levenspunten (HP)

Binnen het regelsysteem van Kederan hebben personages standaard 4 levenspunten, bekend als “Hit points” (“HP”). Door vaardigheden en andere effecten, kan dit aantal worden opgehoogd of verminderd. Als dit permanente/langdurige aanpassingen zijn, wordt dit op op het personageoverzicht getoond.

Pantserpunten (AP)

Bovendien bestaat er de mogelijkheid tot het dragen van pantser. Ieder type pantser geeft een eigen aantal pantserpunten, bekend als “Armour Points” (“AP”). Ook hier kan een aanpassing op plaatsvinden d.m.v. vaardigheden en/of effecten die gedurende een langere tijd actief zijn op een personage. Indien benodigd zal hier worden getoond welke aanpassingen actief zijn.

Aanpassingen op pantserpunten worden onderverdeeld in een aantal categorieën:

 • Algemeen
  • Dit zijn pantserpunten die op alle locaties kunnen worden gebruikt.
  • Bijvoorbeeld: via de vaardigheid “Hardened skin” van een Dragonskin Dragonborn of Beastling.
 • Op hoofd
  • Specifieke effecten die voor extra bescherming op het hoofd dienen.
  • Bijvoorbeeld: het dragen van een permanente helm of een vervloeking waardoor het schedelbot verzwakt/versterkt is.
  • Pantserpunten op hoofd tellen mee voor het totale AP op torso!
 • Op armen
  • Specifieke effecten die voor extra bescherming op je armen dienen.
  • Bijvoorbeeld: een magische bewering die de armspieren dusdanig versterkt dat dit als pantser kan dienen.
 • Op benen
  • Specifieke effecten die voor extra bescherming op je benen dienen.
  • Bijvoorbeeld: een situatie waarin een alchemische reactie de botten in je benen de eigenschap hebben gekregen van adamantium.
 • Op torso
  • Specifieke effecten die voor extra bescherming op je torso dienen.
  • Bijvoorbeeld: een Goddelijke zegen van Tarkyss (God van Ambacht) waarmee je pantser vergroeid is met je lichaam.

Dominante hand

Ten slotte is in dit blok ook opgenomen wat de dominante hand is van het personage (en vaak dus ook van de persoon die het personage speelt). Deze eigenschap is van belang voor het kunnen gebruiken van wapens, spreken en schilden in één of meerdere handen.

Via de vaardigheid “Ambidex” kan deze eigenschap worden uitgebreid.

Mentale en spirituele eigenschappen

Elementaire mana

Voor het gebruik van spreuken is vooraf bepaald aantal (elementaire) mana nodig. De hoeveelheid die een personage hiervan bezit, wordt in dit blok getoond.

Met een aantal vaardigheden, waaronder de adeptschappen van de verschillende elementen, de vaardigheid “Extra mana” kan deze hoeveelheid worden opgehoogd.
Tevens wordt er voor iedere elementaire spreuk die een personage bezit (zie blok “Spreuken” verderop de pagina) één extra elementaire mana behaald.

Arcane/Chaos mana

Deze twee type mana hebben speciale doeleinden en worden respectievelijk gebruikt i.c.m. de (prestige) vaardigheden “Arcane Master” en “Chaos Mage“. Om deze te kunnen aankopen, zijn speciale vereisten.

Divinity

Voor het gebruik van gebeden is vooraf bepaald aantal Divnity nodig. De hoeveelheid die een personage hiervan bezit, wordt in dit blok getoond.

Met een aantal vaardigheden, waaronder de “Cleric”-vaardigheden van de verschillende Godheden en de vaardigheid “Extra Divinity” kan deze hoeveelheid worden opgehoogd.

Religie

 • Indien een personage een specifieke religie volgt van één van de Godheden, is dat hier terug te vinden.
 • Indien dit niet het geval is, wordt hier “Algemeen” getoond.

Deel van de ziel resterend

De ware aard en nut van de ziel in de wereld van Kederan is onderhevig aan menig interpretatie en onderwerp van vele discussies onder de IC-bevolking ervan.

Vanuit een regeltechnisch standpunt wordt het percentage van de ziel dat nog resteert bij het personage gebruikt om aan te geven hoeveel van de genezing deze nog kan ontvangen.

De berekening hierachter is als volgt:

<aantal HP genezing vanuit effect> x <percentage ziel resterend>, afgerond naar beneden

Voorbeeld: Genezing van een personage met 50% resterende ziel van 7 HP, levert effectief 7 x 0,50 ≈ 3 HP genezing.

Evenementen

Zodra een personage deelneemt aan een evenement, wordt zal het betreffende evenement worden getoond in dit blok.

Indien een personage later op het evenement pas deelneemt, bijvoorbeeld als je vorige personage komt te overlijden op zaterdagavond, wordt het aantal behaalde ervaringspunten (XP) aangepast o.b.v. de gespeelde dagen. Hierbij wordt tevens een toelichting voorzien.

Over het algemeen wordt er 1 XP behaald per IC-speldag. Voor hoofdevenementen zijn dit er doorgaans 3, bij specials 2 en een baravond telt meestal voor 1 XP mee. Deze aantallen zijn richtlijnen en kunnen per evenement afwijken van deze richtlijn.

XP

Voorbeeld van de verdeling van verkregen en uitgegeven xp van een (fictief) personage.

Om de vaardigheden, spreuken en gebeden te kunnen gebruiken, moeten ze worden ‘aangekocht’ met ervaringspunten, bekend als “XP”.

Verkregen XP

XP is te verkrijgen via een aantal manieren:

 • Ras
  • Ieder personage begint met een vast aantal XP (20), waarvan eventueel een aantal worden besteed aan rasvaardigheden. Het resterende aantal wordt getoond als “Ras” in het diagram.
  • Bijvoorbeeld: het fictieve personage (Dargwen Leaffellow) is een Halfling, welke 2 XP minder vrij te besteden hebben, maar de rasvaardigheid “Festive” heeft gekozen.
 • Hoofdevenement/Special/Baravond
  • Door deel te nemen aan evenementen wordt XP verkregen voor het personage.
  • Voor meer informatie, zie blok “Evenementen” hierboven.
 • Spelleiding
  • In sommige gevallen zal er door de spelleiding worden bepaald dat een personage meer/minder XP behoort te hebben.
  • Bijvoorbeeld: een personage dat in een vorige versie van het regelsysteem is begonnen waar extra XP kon worden verdiend met leermeesterschap.
 • Legacy
  • Na het beëindigen van een vorig personage, of als beloning voor organisatieleden en figuranten bij start van een nieuw eigen personage, kan naar ratio (1 XP per 3 gespeelde/ondersteunde evenementen) extra XP worden toegekend.
  • Deze extra XP kan slechts aan één personage, en in één keer, worden toegekend.

Uitgegeven XP

Zodra XP wordt gebruikt voor het ‘aankopen’ van vaardigheden, spreuken en gebeden, wordt de verdeling hiervan getoond in dit diagram. Dit geeft wellicht een interessant inzicht in waar de focus van een personage’s kunde ligt. Enkel de categorieën waarin XP is uitgegeven worden getoond.

Vaardigheden

Overzicht

De vaardigheden die een personage kan gebruiken worden opgelijst via dit overzicht.

Voorbeeld van de vaardigheden van een (fictief) personage.

Detail vaardigheid

Per vaardigheid wordt een ‘kaartje’ getoond met daarop de volgende informatie:

 1. De naam en categorie van de vaardigheid.
 2. Het niveau dat het personage heeft behaald voor de vaardigheid.
 3. Een algemene uitleg over de vaardigheid.
 4. Een oplijsting van de behaalde niveau’s in de vaardigheid, met uitleg per niveau welke mogelijkheden dit biedt.
 5. Het totaal aantal XP dat is uitgegeven aan vaardigheid.

Nieuwe vaardigheden leren

Als speler kan je voor je personage zelf een vaardigheid aankopen die het personage zal leren. Hiervoor kies je de knop “Vaardigheid leren” bovenaan het blok.

Voor meer informatie over dit proces, zie XP uitgeven.

Spreuken

Overzicht

De spreuken die een personage kan gebruiken worden opgelijst via dit overzicht.

Voorbeeld van de spreuken van een (fictief) personage.

Detail spreuk

Per spreuk wordt een ‘kaartje’ getoond met daarop de volgende informatie:

 1. Naam en element behorende bij de spreuk
 2. Het niveau van de spreuk
 3. Een uitleg van het effect van de spreuk
 4. Overige informatie over afstand, doelwit, duratie, benodigde mana en maximaal gebruik per dag.

Nieuwe spreuken leren

Als speler kan je voor je personage zelf een spreuk aankopen die het personage zal leren. Hiervoor kies je de knop “Spreuk leren” bovenaan het blok.

Voor meer informatie over dit proces, zie XP uitgeven.

Gebeden

Overzicht

De gebeden die een personage kan gebruiken worden opgelijst via dit overzicht.

Voorbeeld van de gebeden van een (fictief) personage.

Detail gebed

Per gebed wordt een ‘kaartje’ getoond met daarop de volgende informatie:

 1. Naam en Godheid behorende bij het gebed
 2. Het niveau van het gebed
 3. Een uitleg van het effect van het gebed
 4. Overige informatie over afstand, doelwit, duratie, benodigde Divinity en maximaal gebruik per dag.

Nieuwe gebeden leren

Als speler kan je voor je personage zelf een gebed aankopen die het personage zal leren. Hiervoor kies je de knop “Gebed leren” bovenaan het blok.

Voor meer informatie over dit proces, zie XP uitgeven.