Elves

Elven zijn hoeders van kennis en zijn zeer traditioneel en cultureel ingesteld. Het Elvenras heeft een natuurlijk elegantie; ze hebben een mooi uiterlijk voorkomen en zijn gracieus in hun bewegingen.

Deze wezens bestaan al lange tijd op Kederan, maar zijn een tijdlang wat op de achtergrond gebleven. Sinds ongeveer 150 jaar, zijn zij in toenemende mate op de wereld aan het verschijnen.

Het Elvenras is verdeeld over vier subrassen:

  • High elves
  • Wood elves
  • Half elves
  • Drow

Persoonlijkheid en morele richtlijn

De Elven hebben als geheel geen sterk overeenkomende persoonlijkheidskenmerken of morele overtuiging. Als er al iets is wat op zou vallen, is dat oudere Elven door hun lange levensstandaard  wat minder makkelijk “connectie” maken met vluchtiger levende rassen. Moraalgrenzen kunnen wat verschoven zijn door hun levenservaring.

Per subgroep zijn er wel degelijk verschillen aan te duiden:

High Elves zijn statig en rechtlijnig. Soms worden zij ook wel als star omschreven. Ze streven perfectie na in hun kennis en kunde; zowel als het gaat om ambachten als in wetenschap. Het zijn specialisten, maar hun soms superieure houding maakt sommigen van hun ras arrogant naar andere niet-High-Elfse rassen. High Elves zijn erg gesteld op regels en zijn, in principe, goed van inborst.

Wood Elves zijn, anders dan de High Elves, veel speelser en veel eerder bezig met het leven te leiden in harmonie met de natuur waarin zij leven. Wood Elves zijn veel meer geneigd om met andere rassen samen te werken den de High Elves. Ze zijn veel benaderbaarder dan de starre High Elves, maar tegelijk ook ontvankelijker voor invloeden van buitenaf zoals bijvoorbeeld corruptie of inmenging met andere niet-Elfse rassen.

Half Elves zijn bastaarden die zijn ontstaan uit de menging tussen Elf en niet-Elf. Binnen deze groep Elven zit grote variëteit als het gaat om persoonlijkheden en morele instellingen. Ondanks dat Half Elves sterke eigenschappen erven van zowel hun Elfse als niet-Elfse ouder die hen tot bekwame personen vormt, worden Half Elves door de volbloed Elven als minder ras beschouwd.

De Drow is een ondergronds levend Elvenras. Ze zijn gesloten, geheimzinnig maar vooral ook vaak bedrieglijk. Ze gedijen het beste in het duister en zullen geen enkel bezwaar hebben om daden uit te voeren waar andere rassen vraagtekens bij zetten. Door hun harde leefomstandigheden, zijn de Drow ontwikkeld tot een hard en sadistisch volk met een strak, maar niet altijd logisch, regime; elkaar constant testend op zwakte en continue bezig met het vergaren van macht of aanzien van de Matriarch van hun stam.

Fysieke beschrijving

Zowel de High Elves, Wood Elves en de Drow zijn er, wat betreft postuur hetzelfde uit. Alle drie de volbloed Elvenrassen hebben lange puntige oren. De Drow heeft, in tegenstelling tot de Wood Elves en High Elves slechts één huid tint en haardkleur; de Drow heeft een zwarte huid tint en heeft wit haar.

High Elves kleden zich vaak in erg statige kleding, De Wood Elves verkiezen kleding in natuurtinten; kleding waarmee ze zichzelf gemakkelijk kunnen voortbewegen in hun omgeving zonder op te vallen.

De Drow heeft slechts donkere kleding aan. Zwart is over het algemeen gebruikt als basiskleur al dan niet gecombineerd met donkerblauwe, donkerpaars en donkergrijze accenten.

De Half Elves hebben slechts de puntige oren die hun deels-Elfse oorsprong sterk kenmerkt. Andere kenmerken komen uiteraard ook vanuit het ras van de andere ouder. De variëteit binnen deze subgroep is daardoor vele malen groter als bij de overige drie subgroepen.

Jong: 0 – 65
Volwassen: 66 – 150
Middelbare leeftijd: 151 – 235
Oud: 236 – 300

Onderlinge relaties

De onderlinge omgang tussen subgroepen en overige rassen wisselen wat. Door hun statige (en soms superieure) houding worden de High Elves gemakkelijk als arrogant beschouwd. Maar ondanks dti, gaan High Elves en Wood Elves goed met elkaar om. Beide subgroepen hebben weliswaar moeite met de Drow. Ze erkennen deze groep wel als een Elvenras, maar door grote verschillen in moreel, lopen er vaak conflicten tussen deze subrassen.

De Half Elves worden bij andere rassen prima ontvangen. Echter, wordt dit subras door de volbloed Elven als inferieur gezien. Dit wil niet perse zeggen dat de rassen ze automatisch als minderwaardig behandelen, maar er zal gemakkelijk een verschil gemaakt worden. Half Elves worden niet toegelaten als deelgenoot in de volbloed stammen. Het is hierdoor, dat Half Elves eerder opgroeien bij het volk van de niet-Elfse ouder.

De Drow zijn erg op zichzelf en beschouwen zichzelf als het meest zuivere en waarlijke Elfenras op Kederan. Hun superieure houding tegenover de andere subgroepen in combinatie met hun gemakkelijk agressieve manier van handelen maakt de Drow niet vaak een welkom reisgezel, tenzij het tegenovergestelde zich heeft bewezen.

Landen

Elven hebben zich over de hele Kederaanse wereld begeven. Wel moet gezegd worden, dat de afgelopen 150 jaar de Elven in grotere getallen opgemerkt worden en dat het aantal Half Elves pas sinds de laatste 100 jaar in grotere getallen voorkomt.

Religie

De Elven erkennen de goden van Kederan. Hierdoor zullen er binnen de Elvenrassen allerlei priesters, priesteressen en volgelingen te vinden zijn. Wel heeft iedere subgroep een natuurlijke aantrekkingskracht tot specifieke goden.

Zo is Erasu sterk vertegenwoordigd bij de High Elves, de Huntress bij de Wood Elves en zowel de Seductress als Rach’tsor bij de Drow.

Taal

Elven spreken hun moedertaal “Elfs” en de algemene wereldtaal “Common”.

Namen

De namen (zowel de voor- als familienaam) van Elven zijn lang en uitgebreid. Vaak hebben deze drie of meer lettergrepen. De Half Elves hebben vaak een meer wereldse roep- en familienaam, maar soms ook een Elvennaam gekregen van hun Elfse ouder

Avonturiers van dit ras …

Bij de Drow zijn mannen in de maatschappij ondergeschikt aan de vrouwen. Zwart gesminkt, wit haar, donkere kledij, puntige oren.

High Elves kenmerken zich door rijke kostuums, puntige oren en (over)verzorgd uiterlijk. Ze voelen zich comfortabel in discussies en vergaderingen en komen door hun levenservaring en houding gemakkelijk hooghartig over. Zij dragen vaak sabels of langere zwaarden; scherp, maar ook rijk versierd. High Elves zullen altijd proberen te voorkomen om tot gevecht over te gaan; voor hen is het gesproken woord hun grootste wapen. Maar als het ervan zou komen, dan staan zij zeker hun mannetje.

Wood Elves kenmerken zich door hun puntige oren en hun, op natuur gerichte, kledingstijl. Ze hanteren bij voorkeur de boog en korte messen; praktisch in zowel gevecht alsmede voor hun overleving in de natuur. Ze zijn veel toleranter als de High Elves, maar zijn snel vertoornd wanneer men de natuur niet respectvol hanteert.

Half Elves hebben de puntige oren van hun Elfse ouder. Verder komen ze in dusdanig veel variëteit voor op de wereld, dat er geen algemene beschrijving past.

Half Elves worden wel als inferieur beschouwd door de andere drie subrassen van de Elven, maar vaak ook geprezen vanwege hun schoonheid en gratie bij de andere rassen waar ze bij wonen.

De Drow is kenmerkend door hun zwarte huid en hun spierwitte haren. Ze gedragen zich superieur tegenover andere rassen. Wel zullen mannelijke Drow zich ondergeschikt gedragen naar vrouwelijke Drow. Wanneer zij tegenover vrouwelijke personen komen te staan die niet-Drow zijn, zullen zij eerst wat verward reageren omdat zij niet perse weten hoe ze zich moeten gedragen; het is hun immers ingeprent zich nederig  op te stellen naar vrouwen. Mannelijke Drow zijn goed getraind in vechtkunst; de zwakkeren zijn er, door hun competitieve karakter zijn de mindere krijgers al lang verdwenen.

Specifieke ras eigenschappen

Hoewel er niet echt openbaar over wordt gepraat, zijn Elfen bijzonder als het gaat om zwangerschappen. Wanneer een Elf zwanger is, zal zij het kind slechts voor een korte tijd dragen. Na ongeveer twee maanden is er een pre-geboorte. Hierbij wordt het kind uit het lichaam gestoten terwijl het nog in de vruchtzak blijft zitten.

Een kind blijft nog minstens een jaar in de vruchtzak, tot de voedingsstoffen van vruchtzak niet meer voldoen om het kind te voeden. Als het kind sterk genoeg is, scheurt hij zelf de vruchtzak open. De Elf wordt wel geboren als baby en zal vanaf dat moment moeten worden verzorgd en gevoed door de ouders of verzorgers.