Nephilim

Nephilim zijn de afstammelingen van de dienaren van de Goden, de Servitars en stervelingen. De voornaamste concentratie aan Nephilim wonen in stammen in het centrum van het Mystic Forest. Het is een zeer divers ras en volk, een ware mengelmoes tussen allerlei sterfelijke rassen en Goddelijke wezens; de Servitars

Persoonlijkheid en morele richtlijn

Alle Nephilim hebben een aangeboren intuïtieve band met de Godheid die hoort bij hun Servitar-ouder. Deze band is, zeker voor Nephilim die niet in de stammen opgroeien, niet altijd ontwikkeld en daarmee niet direct merkbaar. Ondanks dat het zijn van Nephilim niet perse betekent dat er automatisch contact is met de Goden, uit de invloed van de Servitar zich in bepaalde normen en waarden van de persoon. Dit betekent in de praktijk dat veel Nephilim die eenzelfde type Servitar als voorouder hebben, vergelijkbare karaktereigenschappen hebben.

Het morele kompas van een Nephilim is sterk gerelateerd aan de Godheid waar de Servitar-ouder voor staat. Dit is vooral van toepassing op Nephilim die daadwerkelijk in de stammen zijn opgegroeid.

Fysieke beschrijving

Direct bij geboorte is bij vrijwel alle Nephilims een uiterlijk kenmerk aanwezig dat men kan herleiden naar de Servitar-ouder. Voorbeelden hiervan zijn: een licht rode huid en eventueel zelfs kleine schubben bij een Nephilim uit de stammen van Mohr of een lichte gouden gloed over de huid als de Nephilim afstamming is van een servitar van Erasu.

Naast het type Servitar is ook het ras van de sterfelijke ouder van groot belang in het uiterlijk van een Nephilim. Zo zal een Nephilim met een Dwerg als ouder, grote kans hebben op de karakteristieke lengte die bij dwergen vanzelfsprekend is en zullen Elven veelal hun lange(re) oren doorgeven aan hun kroost.

Daar waar uiterlijke kenmerken van de Servitar-ouder en het ras van de sterfelijke elkaar kunnen complimenteren, zal dit in de meeste gevallen gebeuren. Indien de kenmerken met elkaar in conflict zouden komen, zijn de kenmerken van de Servitar-ouder dominant.

Nephilim hebben over het algemeen een iets langere levenspanne dan die van het ras van sterfelijke ouder en hebben veelal hetzelfde mentale en fysieke levensverloop als dit ras.

Jong: 0 – 25
Volwassen: 26 – 60
Middelbare leeftijd: 61 – 100
Oud: 101 – 130

Onderlinge relaties

De stammen van de Nephilim bestaan voor het grootste deel uit één ‘type’ Nephilim, dat wil zeggen; met slechts één type Servitar-ouder. In combinatie met de sterke theocratische besturing van de stammen, zijn de onderlinge relaties binnen een stam veelal goed.

Bij dergelijke stammen bestaat een grote kans dat er een diversiteit aan rassen samenleven met hun Nephilim-kroost. De onderlinge relaties tussen deze ‘pure’ rassen, zal in veel gevallen gematigd moeten worden als dit normaliter niet vriendelijk naar elkaar is. Dit om in een leefbare situatie kunnen blijven.

Tussen de verschillende stammen, met name die van andere Goddelijke stromingen, heerst zo nu en dan wrijving. Deze wordt vaak veroorzaakt door de uiteenlopende ideologieën van de verschillende stromingen.

Landen

De Nephilim hebben een plaats redelijk diep in het Mystic Forest waar de stammen leven. Iedere stroming (van een Godheid) heeft een ‘Heilige Boom’ als centrum van de grootste nederzetting. Hier komen de belangrijke spirituele leiders van de stammen die verbonden zijn aan die Godheid samen voor besprekingen, belangrijke rituele ceremonies en uiteraard gebed.

De grenzen van de gebieden die een stam onder controle heeft, veranderen met enige regelmaat. Veelal wordt dit bepaald door de spirituele leiders of door middel van strijd.

Religie

Niet geheel onverwacht voor velen, speelt religie binnen de stammen van de Nephilim een belangrijke rol. Kinderen worden vanaf jonge leeftijd geïnstrueerd en geïndoctrineerd met de religie die hoort bij hun stroming. De lessen worden gegeven door de talrijke priesters van de Goden en worden verwerkt in de dagelijkse routine van ieder stamlid. Dit zorgt er dan ook voor, dat velen zeer ijverig zijn in hun geloofsbelijdenis, soms tot aan het extremistische.

Taal

Nephilim hebben geen eigen cultuurgebonden taal. Dit wordt overgenomen uit de talen van de ouders en de verschillende rassen die zich in de stammen hebben gevestigd. Om deze reden is het niet ongewoon voor Nephilim om veel talen te kennen.

Namen

Namen van Nephilim variëren enorm. Door de verscheidenheid aan stammen, rassen en religies die hun cultuur vorm geeft, is hierin vrijwel alles mogelijk. In veel gevallen wordt een naam gekozen dat hoort bij het sterfelijke ras van de ouder, al-dan-niet gevolgd door diens familienaam. Tevens wordt er in de stammen veel gebruik gemaakt van titels als (achtervoegingen van) namen.

Avonturiers van dit ras …

Nephilim groeien zeker niet altijd op bij de stammen en trekken soms al op jonge leeftijd de wereld in. Velen onder hen voelen zich benauwd in het spirituele leven van de stammen, of willen gewoonweg meer van de wereld zijn. Hun band met de Goddelijke machten zijn immer een aanwezigheid in hun (en ieders) leven.

Een voorname andere reden om op avontuur te gaan, is vanwege een bedevaart naar de vele religieuze plaatsen verspreid over Kederan die belangrijk zijn voor de Godheid waar de Nephilim aan verbonden is.

 

Servitar heritage <Godheid>

De uiterlijke kenmerken van een Nephilim worden deels bepaald door van welke Servitar deze een afstammeling is en de kracht van de betreffende Servitar; sterkere Servitars leveren over het algemeen sterkere nakomelingen, maar deze hebben dan veelal ook duidelijkere uiterlijke kenmerken. Het overzicht hieronder geeft weer welke kenmerken horen bij de Nephelim horende bij Servitars van specifieke Goden.

 

God Servitars Uiterlijke kenmerken
Mohr Demonen Rode huid, schubben, hoorntjes, ‘hoekige’ staart
Mishka Sylphs Blauwgroene huid en haar, bladeren/ watermotief-tattoos
Huntress Totemdieren Kies een dier en neem daar kenmerken van over.
Seductress Schaduwen Bleke huid, grauw gelaat, los vel. Half-ondood uiterlijk
Tarkyss Aardegeest Lichtbruine huid en haar in aardetonen.
Zorax Djinn en Musen Zachte/vriendelijke spreekstem, lichtblauwe, roze en paarse symbolen over het lichaam.
Rach’tsor Chaos-geesten ongelijke oren, wisselende kleuren van ogen, haarkleur die ‘spontaan’ veranderd en zwierende symbolen over diens lichaam die met de tijd veranderen van kleur, vorm en locatie
Erasu Gouden engelen Huid en haar krijgen een gouden gloed, beginnende vleugels