The Kingdom of Aurum

Geografisch overzicht

Het land van The Kingdom is een groot glooiend landschap met een gematigd klimaat. In het land zijn er verscheidene meren en veel dorpen waarbij een goede infrastructuur aanwezig is. Het is een welvarend land dat sterk gebouwd is. In het midden staat de hoofdstad Goldcourt met de regeringszetel genaamd “Goudhof”. Met bergen aan het Oosten van de stad en ver in het Noorden een rivier, zijn er duidelijke natuurlijke landgrenzen. In de huidige oorlog is er 25 jaar geleden een gebied veroverd van de Dark Dannings. Hier is een dorp gebouwd genaamd Smuggler’s Town. Hiervandaan worden de legers gestationeerd in Dark Dannings bevoorraad.

Geschiedenis

Na de val van de Overheerser genaamd Caleb lag het land van Halewijn in puin. In de wederopbouw van de aangerichte ravage werd de aandacht gericht op samenwerking tussen volk, Huizen, Ordes en Heksen. Dit veranderden toen Kenkon de Samarische vlakten binnenviel. Na de invasie veranderde het land van een goede heerschappij, naar een tirannie van geweld en onderdrukking.

Na meer dan 100 daar overheersing werd in het geheim vier ordes opgericht; deze vier ordes, onder leiding van een charismatische en sterke leider, kwamen in opstand tegen de overheersers. Dit begon als een kleine groep, die na vele jaren groei en ondermijnen van het regime, machtig genoeg werd om de tirannie uit het land te verdrijven. Deze gebeurtenis heet “de Grote Revolutie”, die door de grootse leider Luvius Argentum jarenlang geleid en victorieus beëindigd is.

Na de opstand is een nieuwe regering gevormd: de hoofden van de vier ordes samen met Lavius Argentum. De eerste beslissing van de nieuwe regering was om Argentum tot koning Luvius Argentum Magnus te kronen. Om de volledige overwinning compleet te maken werd de stad van Goldcourt ontworpen, welke na 37 jaar bouw in volle glorie staat. De voltooiing van de bouw werd landelijk gevierd, en de beslissing viel hierbij om het land te hernoemen naar “The Kingdom of Aurum”.

Ruim 40 jaar heeft het koninkrijk in vrede geleefd. In dit tijdsbestek is de volksmentaliteit van veroveren en overleven omgeslagen naar een welvarend en elitair volk. Door het overwinnen van tirannie en chaos, heeft men er een afkeer tegen gekregen. Deze mentaliteit heeft de start van de laatste oorlog, de oorlog met de Dark Dannings bespoedigd.

In de eerste maanden bleven er vanuit de Dark Dannings ondoden Aurum in lopen en de dorpen terroriseren. Nadat dit nieuws bij de Koning was gekomen en hem duidelijk was wat, en hoe het gebeurde in zijn land, nam hij de beslissing; chaos moet zich onderwerpen aan orde! Jarenlange campagnes zijn gevoerd om de Dark Dannings op zijn knieën te brengen, maar met elke meter die het gouden koninkrijk won hadden de Dannings een nieuwe manier gevonden om de gouden legers te tergen. Ondanks dat elke actie van de Dark Dannings de moraal liet zakken, werden de troepen furieuzer. Na vele jaren strijd zag de huidige koning Saturnus Augustus Magnus in, dat het land en het volk ten onder ging aan dit conflict.  Hierdoor zijn ze gestopt bij de natuurlijke riviergrens en een vredesbesluit getekend. Sindsdien is er een koude oorlog bezig met de Dark Dannings, waardoor er permanent een leger gestationeerd staat bij Smuggler’s town, om het land veilig te houden.

Economie

The Kingdom is voor velen een land om jaloers op te zijn. Er wordt genoeg voedsel geproduceerd zodat niemand hongerlijdt, er zijn genoeg ambachtslieden om menig voorwerp te maken en genoeg soldaten met soldij om het land veilig te houden. Het enige dat het land mist, zijn de exotischere grondstoffen. Hier wordt veel voor gehandeld, van Kortoga tot de Drow, ze hebben vrijwel overal handelsroutes lopen. Behalve bij de Dark Dwarves, dit is omdat het te onveilig beschouwd wordt om een handelsroute aan te leggen, echter als er een Dark Dwarf handelaar komt doen ze zonder problemen handel met diegene.

Bevolking

In The Kingdom of Aurum leven volgens de laatste telling rond de 500.000 bewoners. Het grootste deel hiervan zijn mensen, en een sterke minderheid (20%) zijn elven en dwergen en (5%) overige rassen. Het grootste deel van deze non-mensen zijn immigranten van de eerste generatie die een beter leven willen en verplicht worden om de wetten van het land te leren.

Bijna elke familie woont samen in een familiehuis van geboorte tot de dood. Dit komt doordat het Orde systeem dat is opgericht in de verre geschiedenis nog steeds van kracht is en familiebanden en orde de basis zijn van dit systeem. Hierdoor bidt men gezamenlijk naar bijna elk van de acht, maar voornamelijk naar Erasu.

Bestuur en instellingen

De Landsraad

De landsraad is sinds het begin van de Kingdom de regerende macht in Aurum. Deze bestaat uit de koning, de hoofden van de vier ordes, het hoofd van de handel en het hoofd van het geloof.

Hierbij heeft de koning het laatste woord. Deze landsraad bepaalt de koers die The Kingdom gaat voeren. Hierbij maakt de landsraad de wil van de koning duidelijk aan de lagere adel die op zijn beurt het volk aanstuurt. Het is een uiterst gecentraliseerd en geregeld proces, gemaakt om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.

The Palace of the Gods

De plek waar de Goden aanbeden worden is the Palace of the Gods. De leider van het geloof heet de Profeet van de Zon, alle andere namen geeft hij op voor deze positie. Sinds in Aurum alle Goden aanbeden worden is de Profeet bekend met alle Goden, echter zal hij altijd de nadruk leggen op de Leer van Erasu, gevolgd door de leer van Tarkyss en Mohr.

Cuisine

The Kingdom is, door de topografische ligging, een perfect land voor grootschaalse landbouw. Er is meer dan genoeg voedsel en drank aanwezig en genoeg denkers die hiermee experimenteren. Hierdoor is de Cuisine van The Kingdom een cultureel hoogstandje, zolang men maar de goede tavernes bezoekt.

Culturen en tradities

Het belangrijkste in de cultuur van The Kingdom is orde. Het belangrijkste voor de orde zijn de vier ordes. Er bestaan op huidig moment vier Ordes, namelijk; De Orde van de Geest, Orde van de Tijd, Orde van het Recht en de Orde van het Lichaam.  Bij elk persoon die in een orde geboren wordt, is het de gewoonte dat diegene in die orde zal blijven tot het einde van zijn leven. Andere mogelijkheden zijn dat hij de orde tot schande heeft gebracht en een Ordeloze wordt. Of als de persoon in kwestie onder de Orde van de Tijd of Orde van het Recht valt, is het mogelijk dat ze naar de Orde van de Geest of Orde van het Lichaam gaan. De Orde waarin iemand geplaatst is, is vrijwel altijd gelijk aan zijn familie.

De koning regeert totdat hij niet meer in staat is om dit te doen, dit gebeurt meestal als deze sterft. De landsraad kiest vervolgens de nieuwe koning die zij als waardig zien. Na aanwijzing krijgt de nieuwe koning de titel “Magnus”. Als het hoofd van een orde komt te overlijden wordt een nieuw hoofd gekozen door de rest van de orde. Als een lid van de landsraad niet meer in staat is zijn functie uit te voeren wordt door de rest van de landsraad een nieuwe gekozen.

Orde van de Geest

“Voel je dat? Het vuur in je hart? Dat is je brandende passie, welkom, bij de Orde van de Geest.”

De Orde van de Geest staat voor passie. Hierbij gaat het om passie in alle vormen, of het nu is voor Goden, geld of kunst, met de wil en emotie naar het doel gaan, is hoe deze orde leeft. Omdat de deze karaktertrekken niet duidelijk zijn bij de geboorte van een kind, is het mogelijk om gerekruteerd te worden in deze orde. Wegens deze reden vindt men het grootste deel van de priesters, entertainers, handelaren en magiërs in deze Orde. Vaak worden Mohr en de Seductress geassocieerd met Orde van de Geest.

Orde van de Tijd

“Tijd is net een beekje, soms rustig, soms turbulent, maar het stopt nooit.”

Het gaat om de tijd vooruit te laten gaan en verbetering van levenskwaliteit te bereiken. Elke ambacht die tijd vergt om resultaat te behalen hoort hierbij. Hierdoor behoort het gewone volk, zoals boeren, houthakkers en jagers vaak tot deze orde. Deze orde wordt wegens de instandhouding en continue poging tot verbetering vaak geassocieerd met Mishka en Rach’tsor.

Orde van het Recht

“Het recht zal altijd zegenvieren, hiermee zal het volk begeleid worden.”

Deze Orde is er om het volk te inspireren tot grootse daden en ze tegelijkertijd aan de wetten te houden. Daarbij stellen ze wetten op en handhaven ze waar nodig. Deze orde bestaat uit de Landsraad en lager adel, die het volk begeleidt naar de beste weg die ze kunnen volgen. Deze Orde wordt geassocieerd met Erasu en Zorax.

Orde van het Lichaam

“Je hersenen mogen goed zijn, maar als je lichaam niet sterk is, kom je nergens.”

Iedereen die op een fysieke en standvastige manier kan bijdragen aan de verdediging van het volk valt onder deze orde. Denk hierbij aan soldaten en ambachtslieden. De leden proberen het kwaad en wanorde te verdrijven op de manieren hoe zij het kunnen, zij het door monsters te bevechten, zij het door diegene die de monsters bevechten te bevoorraden. De Orde van het Lichaam wordt geassocieerd met Tarkyss en de Huntress.

Ordelozen

“Woorden zijn maar wind, die van jou zijn niets”.

De ergste straf die men kan geven, is het uit de orde zetten vanwege ernstige gepleegde strafbare feiten. Om dit te verdienen moet men een zeer ernstig misdrijf gepleegd hebben. Wanneer een persoon een ordeloze is geworden, wordt diegene niet meer gezien als een lid van de samenleving, maar als een stuk vuil dat nog weggegooid moet worden. Hierdoor trekken de meeste ordelozen uit The Kingdom om ergens anders hun leven proberen op te bouwen.

Opgroeien in The Kingdom

In The Kingdom is het gebruikelijk om een pasgeboren kind een naam te geven vanaf de 8e dag als het een meisje is of vanaf de 9e dag als het een jongen is. Hierbij krijgt het kind een roepnaam, vaak gebaseerd op wat de ouders van het kind verlangen of de naam van een van de familieleden. In het 5e levensjaar van het kind krijgt het een algemene scholing totdat hij of zij 12 jaar is. Hier leert het kind lezen, schrijven, rekenen, tellen, nationale geschiedenis en geloof. Na deze scholing wordt het kind als volwassen gezien. Vanaf dit moment gaan ze werken, in de grootse stad of op het platteland. Waar men ook te werk gaat, ze zullen altijd bijgestaan worden door familie en de Orde. Door de goede stand van zaken en kennis van hun land is men uitermate trots op zijn thuisland. Hierdoor zal men ook alles doen om ervoor te zorgen dat er geen chaos in het land zit. Dit gaat zelfs zo ver dat de Rach’tsor aanhangers op elk moment in de gaten gehouden worden en men de Seductress aanhangers liever kwijt dan rijk is. Door dit sentiment wil het land zo sterk en efficiënt mogelijk te werk gaan.

Notitie: De naamgeving, huidige architectuur en kledingdracht in The Kingdom of Aurum heeft romeinse invloeden. Denk hierbij dat men een voornaam, roepnaam en achternaam heeft met in ieder geval de achternaam latijn gebaseerd.