Dragonborn

Dragonborn leven verspreid over de drie elanden van Neovare. De eilanden van Neovare zijn genoemd naar de draken die er huizen. Deze draken worden aanbeden door de daar aanwezige mensenvolkeren. Deze draken zijn onderling van hetzelfde ras, maar ieder uniek door hun specifieke kenmerken.

Dragonborn zijn het nageslacht dat is ontstaan uit menging tussen de Draken en de daar levende mensen. De uitverkoren vrouwen worden naar hun meesters geleid om zich lichamelijk over te geven aan hen. Na een draagtijd van negen maanden zullen zij bevallen van een Dragonborn. Echter, is de invloed van de draken van dusdanige aard, dat de draagmoeders altijd sterven bij de geboorte.

Tot het moment van bevalling daar is, worden zij met de grootste eer en aanzien behandeld door iedere bewoner van Neovare. Zij zal, gedurende de tijd dat ze de Dragonborn draagt, niets tekortkomen in luxe, gemak en voedsel.

Dragonborn worden gezien tot verheven mensen en worden in Neovare beschouwd al superieur ras; een ras dat dichterbij hun meesters; de Draken, staat.

Persoonlijkheid en morele richtlijn

Dragonborn is een hard en trots ras. Intelligent, maar gemakkelijk hooghartig en neerbuigend. Dragonborn houden zich aan de wetten van Neovare. Net als de overige inwoners van de eilandengroep zijn ze erg gericht op orde en gezag. Wat zij als “juist” beschouwen, is in de ogen van anderen soms discutabel. Ze zijn erg territoriaal ingesteld en vinden rijkdom, bezit en aanzien erg belangrijk.

Fysieke beschrijving

Dragonborn zijn qua postuur mensachtig. Wel dragen zij uiterlijke kenmerken die aantonen van welke draak zij afstammen. Iedere Dragonborn worden getekend door gekleurde schubbenpatronen die rond de haargrens, in hun hals, rond de schouderpartij en bovenarmen zichtbaar zijn. Dit loopt geleidelijk over van menselijke huid naar drakenschubben.

Dragonborn hebben een bijzondere oogkleur; deze zijn opvallend fel gekleurd in dezelfde teint als waar hun drakenouder in bestaat. Er bestaan zelfs Dragonborn waarbij de draakessentie danig sterk vertegenwoordigd is, dat de pupillen ook lijken op die van hun draak-voorouders.

Wanneer Dragonborn in hun middelbare leeftijd geraken, zullen zij hoorns ontwikkelen. Hoe ouder een dragonborn is, des te groter de hoorns

Tot slot hebben Dragonborn een staart. Ook deze draagt de geschubde kleur die overeenkomt met hun drakenafkomst.

De Dragonskin Dragonborn die afkomstig zijn van de witte draak Vilir, zijn ranker dan de twee andere Dragonborn groepen. Naast dat deze ranker zijn, is dit de enige Dragonborn soort die vleugels heeft.

Onderlinge relaties

Dragonborn zullen niet-Dragonborn eerst als inferieur beschouwen totdat het tegendeel is bewezen. Ze zijn zeker wel coöperatief, maar er zal altijd iets tegenover (moeten) staan. Dit geldt ook andersom; Dragonborn houden er niet van om een (ere)schuld te hebben bij anderen en zullen er alles aan doen om deze in te lossen.

Wanneer een Dragonborn eenmaal een persoon beschouwt als gelijkwaardige (gebaseerd op eer, rijkdommen, aanzien, etc.), dan zul je al snel merken dat de Dragonborn een invloedrijk ras is.

Er heerst, tijdens de zomerperiode, uiterste neutraliteit tegenover inwoners van Kortoga. Ze zullen hen niets aandoen door de aloude wapenstilstand. Eenmaal in de winter, zullen personen uit Kortoga een voorkeursdoelwit zijn van Dragonborn om te ontdoen van bezittingen. Dit zullen zij niet snel zelf doen; maar zullen hun invloed aanwenden om dit voor elkaar te krijgen en zich vervolgens te goed doen aan de vergaarde rijkdommen.

Neovare

Neovare is de naam van de eilandengroep die ten Noordoosten van Kortoga, enkele kilometers uit de kust, in de IJszee ligt. De legenden vertellen dat deze eilandengroep ooit deel was van een groter continent, maar dat dit deel honderden jaren geleden afgesplitst is geraakt door een enorme vloedgolf die het land overspoelde.

De heersers van deze eilandengroep zijn de Dragonborn. Zij hebben op hun beurt een mensengroep onder hun hoede. Gedurende de zomermaanden, als de natuur tot bloei gekomen is, wordt er volop handelgedreven. De inwoners verrijken zich gedurende deze periode aan de handelaren, ambachtslieden en jagers die af en aan reizen om een graantje mee te pikken van de rijkdom van Neovare.

Gedurende deze maanden geldt tevens het niet-aanvalsverdrag dat zij met Kortoga gesloten hebben.

Wanneer de winter zijn intrede doet, dalen de temperaturen rond de IJszee tot ver onder het vriespunt. De inwoners van Neovare teren gedurende deze maanden op de voorraad die zij in de zomer hebben aangelegd en zijn afhankelijk van de ‘Skeeters’ om zich van nieuwe voedselvoorraden te voorzien.

Zodra de IJszee in deze maanden compleet bevroren is trekken de Skeeters, een subgroep van de inwoners van Neovare, over het grote ijs in de richting van Kortoga. Hier roven en plunderen zij dat het een lieve lust is. Daar het niet-aanvalsverdrag niet geldt tijdens de wintermaanden, wordt dit ook gedoogd; net als dat aanvallen en plunderingen ook vanaf Kortoga naar Neovare plaatsvindt.

De Skeeters brengen hiermee rijkdommen en voedsel binnen, die in de zomermaanden weer verhandeld kan worden.

Elk eiland binnen de eilandengroep vertegenwoordigd één van deze drie draken: Magni (welke staat voor macht), Valdir (welke staat voor kracht) en Vilir (welke staat voor wilskracht).

De eilanden ontlenen hun naam van de draak die er huist.

Omdat Dragonborn de essentie van één van de draken dragen, worden zij van jongs af aan opgeleid voor hoge functies zoals bijvoorbeeld leiderschap over de Skeeters, of het bekleden van een hoge functie in de samenleving.

Tussen de verschillende eilanden (Magni, Valdir en Vilir) heerst, ondanks de vreedzame samenwerken, een grote rivaliteit om tijdens de plunderingen in de winter de grootste buit binnen te halen. Elk eilandvolk gelooft dat “hun” draak het sterkst is en bewijst met grote veroveringen grote eer aan hun draak.

Religie

Goden spelen in het leven van de Neovarieten geen grote rol. De personen die een God aanhangen kunnen terecht in een van de specifieke tempels die verspreid liggen over de eilandengroep; elke God is vertegenwoordigd op Neovare. Echter, het zijn voornamelijk de drie draken die echt aanbeden worden op Neovare.

Zoals hierboven beschreven, spelen de Goden over het algemeen een minder grote rol in het leven van de Neovarieten. Echter, er zijn uiteraard wel sub groeperingen die het geloof in een specifieke God sterk uitdragen en Zijn/Haar legendes en mythes uitgebreid beschreven hebben in hun heilige boeken. Een van deze groeperingen is een groep die zich centreert in de hoofdstad van Neovare: Ys. Zij geloven dat Mishka, de Zeegod, de enorme vloedgolf heeft opgeroepen waardoor Neovare afgesplitst is geraakt van de rest van het continent. Maar evenzo wordt binnen Neovare elke Godheid gekend door zijn eigen groeperingen, welke deze religie aanhangen en het geloof sterk uitdragen.

Taal

De Dragonborn worden door hun Draak-ouder onderwezen in de Draconic taal. Deze eer is slechts aan hen toebedeeld. Verder spreken Dragonborn de Kederaanse “common” spreektaal.

Namen

De namen van Dragonborn zijn lang en hebben een trotse, grootse klank. Dit helpt hun in het voorwenden van hun aanzien. Hoe groter de invloed van de Draken ouder, des te bombastischer de naam van de Dragonborn.

Avonturiers van dit ras …

Dragonborn zijn echte leiders. Ze zullen het in zich hebben om zichzelf boven “het gewone volk” te plaatsen om zo te kunnen coördineren.

Dragonborn die een te lange tijd niemand hebben om over te heersen of niets te hebben om zich tegoed van te doen, kunnen in een persoonlijke crisis terecht komen. Het menselijk deel in hen zal zich eenzaam gaan voelen en zich meer manifesteren. Eenmaal op dit punt aangekomen, zullen zij mogelijk “zachtaardiger”. Maar zeker neerslachtiger zijn in hun doen en laten.

Specifieke ras eigenschappen

Ieder Dragonborn personage dient minstens één keer rijkdom aan te kopen van de vrij te verdelen skillpoints. Verder dient deze zijn voorkomen te conformeren aan de afkomstige draak-voorouder. Er zijn groene, rode en witte dragonborn afkomstig van Neovare.

 

Afhankelijk van hun oorsprong, komen Dragonborn in drie varianten voor:

Dragonblood Dit zijn de Dragonborn van het eiland Magni.

Ze stammen af van de rode draak die daar huist

Dragonheart Dit zijn de Dragonborn van het eiland Valdir.

Ze stammen af van de groene draak die daar huist

Dragonskin Dit zijn de Dragonborn van het eiland Vilir.

Ze stammen af van de witte draak die daar huist