Dark Peaks

Dark Peaks

Geografisch overzicht

Van bovenaf gezien is de Dark Peaks een groot gebergte waarvan de toppen bedekt worden door sneeuw. Er steken twee nederzettingen boven de bergen uit; beiden rassen die de Dark Peaks bevolken hebben een uitkijkgedeelte gebouwd om over de naburige landen uit te kunnen kijken.
Onder deze bergtoppen is waar het echt écht interessant wordt. Onder de hoge besneeuwde bergtoppen is namelijk een verscheidenheid aan zeldzame flora en fauna te ontdekken. Door de afwezigheid van zon zijn er verschillende unieke planten en dieren ontsproten die volledig aangepast zijn aan het leven in de schemering.

 

In de diepe gangen onder de Dark Peaks leven verschillende wezens. De gevaarlijksten onder deze wezens zijn de paarse worm, de gigantische spinnen en de Stools. De Stools zijn een fungus-ras, nauw verwant aan paddenstoelen, ze planten zich snel voort door spoorvorming, maar zijn zeer kwetsbaar. De gangen en grotten onder de Dark Peaks zijn voor een deel uitgehouwen door de Drow en de Dark Dwarves die hier hun thuis hebben gemaakt. Echter, het grootste gedeelte van het gangenstelsel is gevormd door de paarse worm, die zich door middel van zuren een makkelijke weg door het gesteente kan banen.

 

Aan de Noordzijde van de Dark Peaks zijn grote symmetrische rijen eetbare paddenstoelen te vinden; deze worden hier verbouwd door de Dark Dwarves die zich dit territorium hebben toegeëigend. Aan de Zuidzijde van de Dark Peaks leven de Drow in steden verwarmd door magma dat achter de wanden langs stroomt. Hier is door de Drow een kleiner sub-ras van de paarse worm gefokt, dat voor transport, logistiek en cavalarie ingezet wordt.

 

Geschiedenis

Na het ballingschap van een van de Dwarvenclans tijdens de laatste grote clan-oorlog, is deze clan gaan reizen om uiteindelijk neer te strijken in de Dark Peaks. Ze stuitten daar op een vreemd ras dat daar al woonde sinds het begin der tijden: de Stools. Ze Stools vormde een natuurlijk bariere, waardoor de Dwarves beperkt waren tot de Noordzijde van de Dark Peaks. Pas veel later, toen zij zich hier gevestigd hadden, kwamen zij erachter dat er Drow aan de Zuidzijde van de Dark Peaks woonden. Zij zijn toen een oorlog gestart met deze vreemde duistere Elven, met de Stools temidden van deze oorlog.

 

De Drow lijken al sinds het begin der tijden aanwezig te zijn in de Dark Peaks. Hierdoor is in de geschiedenis verloren geraakt hoe zij hier terechtgekomen zijn. De cultuur van de Drow is er een van een matriarchaat: de vrouwen zijn onder de Drow de baas. Tijdens de oorlog met de Dark Dwarves zijn zij verschillende huizen gestart; elke vrouw startte haar eigen huis. Huizen werden opgebouwd vanuit een stelsel van een drie-eenheid: de vrouw, de bazin en de krijgsvrouw. De vrouw staat hierbij aan het hoofd van het huis, de bazin is verantwoordelijk voor de financiën en de krijgsvrouw draagt zorg voor de militia. Vanuit deze huizen werden slaven en mannen naar de frontlinie gestuurd. Omdat deze huizen tijdens de oorlog steeds verder versplinterd zijn geraakt, telt de Drowgemeenschap inmiddels meer dan 1000 huizen, en worden zij meer gezien als “achternamen” dan het politiek front dat ze van oorsprong waren.

 

Enige tijd na de komst van de Dark Dwarves is de oorlog begonnen die de “Dark War” genoemd wordt. In het begin stuurde de Drow enkele skirmishers naar de nederzetting van de Dark Dwarves in de hoger gelegen lagen van de Dark Peaks. Naar aanleiding hiervan besloten ze de Dwarves grotendeels met rust te laten en enkel hun eigen leefgebied te beschermen. De Drow konden echter niet voorzien hoe snel de Dwarves zúlke sterke verdedigen konden opbouwen. Wat volgde was een overweldigend geweld van de Dark Dwarves. Zij namen met een enorme snelheid nieuwe gebieden in en bouwden hier direct grote fortificaties waardoor deze gebieden onmogelijk in te nemen waren. Vanuit deze gebieden startten zij met het bouwen van betere bepantsering en wapentuig. Er zat echter één rem op de innemingsdrift van de Dwarves: zij konden niet genoeg krijgers leveren om te blijven uitbreiden. Dit markeerde de ‘geboorte’ van “Clan Rockwomb”: een clan met als enige doel de voortplanting van het ras te faciliteren. De Dark War heeft hierdoor vele eeuwen voortgesleept, tot er een niet-aanvalsverdrag gesloten werd tussen beiden rassen. Hun beider territoriums waren te wijd verspreid geraakt, en de gebiedsgrenzen waren al decenia hetzelfde gebleven; blijven vechten was zinloos. Beiden rassen blijven sindsdien aan hun eigen zijde van de Dark Peaks.

 

Economie

Drow handelen uitsluitend binnen hun eigen rijk; handel in wapens, land en narcotica vindt voornamelijk plaats tussen de verschillende huizen. Over het algemeen zijn de huizen zelfvoorzienend wat voedsel betreft. De Stools die in de Dark Peaks wonen worden veelal door de Drow ingezet voor voedsel verbouwen en andere alledaagse taken.

 

De Dark Dwarves drijven veel handel met de omliggende landen. Hun grootste exportproducten zijn pantsers, wapens en runevoorwerpen (voor degenen die hiervoor diep in de buidel willen tasten).

 

Slavenhandel en slaventraining is onder de Dark Peaks de normaalste zaak van de wereld en een gebeuren van alledag. Slaven maken een groot deel uit van het dagelijkse leven van de bewoners en zij worden vaak ingezet om allerhande klusjes op te knappen.

 

Bevolking

De Drow, de Stool en de Dark Dwarves zijn de drie rassen aanwezig onder de bergen van de Dark Peaks. De Drow en de Dark Dwarves leefden altijd in oorlog met elkaar, maar sinds de opkomst van Kortoga en The Kingdom of Aurum, heeft hun focus zich verlegd van elkaar, naar de andere rassen.

 

De Drow leven van de jacht op de Stool en de rassen die zich op de vlakten ten Zuiden van de Dark Peaks begeven. Deze wezens worden gevangengenomen en opgeleid tot huisslaaf, strijders en landbouwers.

 

De Dark Dwarves houden zich vooral bezig met hun ambachten en het steeds dieper graven van hun rijk. Ze worden gevoed in hun ambitie om beter te zijn dan hun oude broeders (Mountain Dwarves), om deze reden zijn ze constant bezig met het verbeteren van hun technieken.

 

Over de Stools is relatief weinig bekend. Enkel de Drow hebben kennis van dit ras omdat ze de koningin van dit ras (de “Mother Stool”) gevangenhouden.

 

 

Culturen en tradities

Drow

Als een Drow vrouw voor het eerst gebloed heeft en klaar is om kinderen te krijgen, zal ze eerst een man moeten overmeesteren. Deze traditie is een jarenlange training die haar sterker maakt. Wanneer zij van mening is dat ze sterk genoeg is om zichzelf volwassen te mogen noemen, mag ze drie mannen uitkiezen: één voor het huis, één voor het bed en één voor het eten.

 

Een van de andere tradities binnen de Drow is de constante jacht op slaven. Deze slaven zijn meestal vanuit de Kingdom of Aurum onderweg naar Kortoga. Wanneer slaven gevangengenomen worden volgt een zeer uitgebreid trainingprogramma uitgevoerd door de Drow mannen. Deze intensieve trainingsprogramma’s zijn menigmaal de reden dat Drow verstoten worden uit de gemeenschap. Sommige Drow worden tijdens deze training namelijk verliefd op hun slaven; en het liefhebben van andere rassen wordt als hoogveraad tegenover de Drow vrouw gezien.

 

Dark Dwarves

De initiatie van een Forgelord is een lang en pijnlijk proces. Om bij de natuurlijke magma te komen is er een grote hal gebouwd in de diepste grotten van het Dwarven territorium. De hal zelf is bescherm door de Doomsmiter clan zodat de hal niet aangevallen wordt door paarse wormen. Echter, de reis naar deze hal is lang en gevaarlijk omdat deze weg relatief onbeschermd is. Eenmaal aangekomen in de hal start de kroning van de nieuwe Forgelord. De aankomende Forgelord wordt voorbereid en ontvangt runen die bescherming bieden tegen het vuur, echter worden er geen pijnverminderende runen toegepast. Na deze voorbereiding wordt de nieuwe Forgelord ondergedompeld in de magma; een zeer pijnlijk proces. Door dit proces te ondergaan laat de nieuwe Forgelord zien dat hij álles voor zijn volk overheeft, inclusief het wegschroeien van haar en baard.

 

De dwergen clans

De verschillende Darven clans onder de Dark Peaks worden allen geregeerd door een Forgelord. De (aankomende) Forgelord wordt verkozen door middel van de “Stone Counsil”; een raadt bestaande uit de drie verschillende clans die de Dark Peaks rijk is. Deze clans zijn “Doomsmiter”, “Redslasher” en “Rockwomb” en zij zijn allen verantwoordelijk voor een ander deel van de samenleving. Doomsmiter heeft de politieke tak onder zich, Redslasher is verantwoordelijk voor militia en Rockwomb verzorgd het algemene welzijn. Binnen de verschillende clans gaan wapens en diensten vrij rond, maar voor luxere voorwerpen zijn de Dwarves sterk afhankelijk van de handel met andere rassen.

 

Hierarchie

Drow

Elk huis is een losstaand zelfstandig politiek stelsel waarbinnen eenieder dient te gehoorzamen aan de drie-eenheid; de Vrouw, de Bazin en de Krijgsvrouw. De Vrouw staat aan het hoofd van het huis, de Bazin controleert de financiën en de Krijgsvrouw heeft leiding over de militia. Elk huis maakt en handhaaft zijn eigen wetten, de enige ‘oerwet’ die alle huizen volgen is: “De vrouw ís respect”. Door deze wet is de Drow samenleving sterk gestoeld op eerwraak.

De drie-eenheid van een huis is te allen tijde het hoogstgeplaatst, hier direct onder staan alle (overige) Drow vrouwen, gevolgd door de Drow mannen en tot slot de slaven.

 

Dark Dwarves
Zoals eerder vermeld wordt het Dark Dwarven rijk geleidt door de Forgelord; een leider die gekozen wordt door het volk (via de Stone Counsil) om te regeren tot zijn dood. Na het overlijden van de Forgelord wordt een nieuwe Forgelord aangesteld door de Stone Counsil. Deze Stone Counsil wordt een jaar voor het (verwachte) overlijden van de oude Forgelord opgericht.

Voor het aanstellen van een nieuwe Forgelord kiest elke clan drie van zijn eigen leden die zij geschikt achten de nieuwe Forgelord te worden. Meestal zijn deze drie kandidaten de clanoudste, een clan wijze en een jongeling. Binnen de Stone Counsil wordt vervolgens vrij gestemd, veelal op hun “eigen” jongeling. Dit houdt aan (maximaal één jaar) tot een van de clans de rest heeft weten te overtuigen.