Pookah

Pookah zijn één van de schattigste, vrolijkste en sympathiekste wezens van Kederan. Ze staan bekend om altijd uit goede intentie te handelen. Liegen doen ze niet uit kwade wil, maar alleen om verhalen nóg interessanter te maken.

Pookah zijn enthousiast; prettig gestoord en daardoor echte clowns. Ze kunnen dingen maar met moeite serieus nemen en als het te serieus wordt, zullen ze er een grapje over maken om de sfeer luchtiger te maken. Het zijn emotioneel primair reagerende schattige wezens die erg nauw verweven zitten aan een natuurthema. Door hun sterke binding met de natuur, kunnen zij haast intuïtief de entree naar de Emerald Dream vinden.

Pookah kunnen soms verhalen lezen in de sterren. Verhalen die zijn geweest, die spelen en soms ook die komen gaan.

Persoonlijkheid en morele richtlijn

Pookah zijn charismatisch en kunnen personen daar vaak mee “betoveren”. Ze hebben een beweeglijke en nieuwsgierige geest. Ze zijn het liefst overal tegelijk en kunnen niet zonder sociaal persoonlijk contact. Ze leven in het hier en nu, zijn met veel verschillende dingen tegelijk bezig en zijn goed in het vermijden van ongeluk. Ze zijn wél snel verveeld; zeker als het om volwassen, saaie dingen gaat.

Pookah zullen altijd proberen anderen op te vrolijken en verdriet te ontkrachten. Als zij zelf iets van verdriet met zich mee dragen, zit dat zo ver van binnen verborgen dat het nauwelijks te vinden is.

Wanneer iets hen pijn doet op emotioneel niveau en ze niet meer kunnen lachen, maakt dat hen hulpeloos en neerslachtig. Ze kunnen hier niet zelf uit komen; ze hebben iemand nodig die hen gerust kan stellen en kan troosten.

Jonge Pookah zijn engeltjes, onschuldig en speels. Als ze wat ouder worden ze wat wilder en zullen zoveel mogelijk grappen proberen uit te halen en zoveel mogelijk willen lachen in hun leventje. Wanneer ze volwassen zijn, zijn Pookah sierlijk, met een sterk gevoel voor humor (zij het subtiel).

Wat er tot op heden bekend is over Pookah, is getoetst aan de hierboven beschreven goedaardige Pookah.

Maar er gaan ook oude verhalen rond over andere Pookah; donker en kwaadaardig van geest. Agressief en gewetensloos van aard, dodend voor hun plezier staan zij in groot contrast met de alom bekende Pookah.

Fysieke beschrijving

Pookah zijn in hun eerste, prille bestaan zachte lieve, onschuldige maar kleine (zowel fysiek als mentaal) wezens. Het lijken engel-achtige kindvormen. Alsof er een zachte gloed om hun heen hangt wat hun een zachte onaardse gloed lijkt te geven.

De eerste (vriendelijke) diervorm waar zij een bijzonder fijne ervaring mee hebben, sluiten zij in hun hart en wordt hun primaire verschijningsvorm. Vanaf deze eerste binding, veranderen zij van hun engelachtige verschijning naar een meer aardse vorm met uiterlijke kenmerken van hun primaire dier.

Als zij ouder worden en meer fijne ervaringen opdoen met andere dieren kunnen zij deze diervorm/eigenschappen adopteren en kunnen zij zelfs in veel volwassenere staat deze dierverschijningen als secundaire diervorm aannemen.

Een eigenschap voor de Pookah is dat, op het moment dat iemand een persoonlijk item heeft van de Pookah, de Pookah niet bij hem/haar wegkan.

Doordat zij vormveranderaars zijn, behoort hun kleding, persoonlijke voorwerpen, sierraden etc bij hun ‘zijn’. Alles wat zij van derden krijgen, telt hierin niet mee, maar alles wat zij vanaf het prilste begin bij zich hebben (of OC gezien van thuis meekomt en onderdeel maakt van het basiskostuum) telt als Pookah essentie

Pookah zijn fysiek gezien mensachtig, maar hebben een sterk dierlijk element. Vaak een staart, de typische dierenneus of snorharen en hoorns of een gewei wat hen tekent.

Het verschil tussen Pookah en Beastling, is dat Pookah veel mensachtiger zijn qua voorkomen dan een Beastling.

Jong: 0 – 35
Volwassen: 36 – 50
Middelbare leeftijd: 51 – 70
Oud: 71 – 85

Onderlinge relaties

Pookah gaan erg goed om met anderen en zijn altijd vriendelijk naar iedereen tenzij een ander laat zien dat deze niet vriendelijk naar Pookah is. Ze zijn in eerste instantie gemakkelijk te intimideren, maar komen ook gemakkelijk terug. Ze zullen zullen in conflict met anderen primair weg willen uit het conflict, tenzij het om hun vrienden gaat.

Pookah zijn loyale vrienden en ontzettend moedig in de strijd. Als een van hun grappen iemand echt pijn doet, spijt het ze ook echt oprecht. Alles wat ze doen is niet om anderen pijn te doen of kwaad te berokkenen; vergelijk ze met puppy’s die per ongeluk te hard bijten bij het ravotten.

Als een persoonlijk item van een Pookah wordt gestolen, kan de Pookah niet meer van de dief scheiden totdat de Pookah het item terug heeft weten te krijgen.

Het vrijwillig uitwisselen van persoonlijke dingen tussen Pookah onderling of met een ander wezen betekent iets bijzonders. Dit zal voor de Pookah een ijzersterke “Friends for Life” band slaan en als een bloed/familieband gelden.

Landen

Pookah komen het meest voor in natuurrijke omgevingen. Dit wil niet perse zeggen; bossen en wouden, maar met name gebieden waar dieren en natuur nog ongerept of zo goed als onaangetast is door steden en andere civilisatie.

Religie

Pookah zijn, vanuit hun dierlijke aard, geneigd om veel steun en herkenning te vinden bij de Huntress. Hiernaast ondervinden ze sterke aantrekkingskracht tot de sterren en zullen ze zich tijdens heldere nachten erg rustig en sereen voelen.

Taal

Pookah spreken primair de taal der dieren. Ze zijn ook bekend met “common”, maar hierin is hun woordenschat slechts beperkt en spreken zij dit hakkelig; bijna kinderlijk

Namen

Pookah namen zijn kort en speels. Ze hebben vaak referenties naar bloemen.

Avonturiers van dit ras …

Pookah zijn niet solitair. Ze rijzen het liefst in gezelschap van wie dan ook. Wanneer ze alleen zijn, worden ze snel eenzaam en kwijnen ze gemakkelijk weg. Dit brengt hun ook weleens in moeilijkheden door het verkeerde gezelschap als reisgenoot te kiezen.