XP uitgeven

Alvorens een personage een vaardigheid, spreuk of gebed kan gebruiken, moet deze worden aangeleerd. Dit kan via het spelersportaal worden geregeld door de benodigde XP uit te geven via de knoppen “Vaardigheid leren”, “Spreuk leren” en “Gebed leren” op het detailscherm van het personage.

Dit brengt je naar een aparte pagina. Deze pagina is sterk overeenkomstig tussen de vaardigheden, spreuken en gebeden. Als voorbeeld wordt hieronder uitgewerkt hoe dit werkt met vaardigheden. Voor spreuk en gebeden gelden vergelijkbare eisen, welke eventueel worden vernoemd waar relevant.

Stap 1 – Navigatie naar benodigde pagina

Via het personageoverzicht, kies je een het personage waarvoor je de vaardigheid wilt aankopen.

Overzicht van een spelersaccount met één gekoppeld personage

Kies vervolgens de knop “Vaardigheid leren” in het blok “Vaardigheden

Stap 2 – Kies de gewenste vaardigheid

Volg de stappen op de pagina. Kies uit de lijst de vaardigheid die je wenst aan te kopen voor het personage. Er worden een aantal beperking gebruikt in de lijst met beschikbare vaardigheden, spreuken en gebeden:

 • Enkel vaardigheden/spreuken/gebeden waarvoor je reeds het onderliggende niveau hebt aangekocht kunnen worden gekozen.
 • Niveau 3 en 4 vaardigheden/spreuken/gebeden kunnen niet worden aangekocht, indien de XP vanuit karaktercreatie nog niet zijn uitgegeven.Hierbij telt mee:
  • Basis XP (20) – eventuele vermindering hierop door het gekozen ras.
  • Legacy XP die is verkregen vanuit een oud personage of ondersteunde evenementen als figurant of spelleiding.
 • Enkel de vaardigheden/spreuken/gebeden waar het personage voldoende XP voor resterend heeft, worden getoond.

Vaardigheden

Aan de lijst met vaardigheden zijn een aantal aanvullende beperkingen:

 • Indien het personage nog geen niveau in de vaardigheid heeft, kan enkel niveau 1 worden aangekocht.
 • Prestige vaardigheden (zoals “Arcane Master”, “Chaos Mage”, “Guildmaster”, “Warlord” en “High Priest”) kunnen pas worden aangekocht als er volgende XP is uitgegeven in de bijbehorende categorieën.
 • Enkel de vaardigheden uit de basiscategorieën (vechter, magiër, priester en ambachten) kunnen via deze weg worden aangekocht.
  • Voor verkrijgen van eventuele andere vaardigheden, neem contact op met de organisatie.

Spreuken

Aan de lijst met spreuken zijn een aantal aanvullende beperkingen:

 • Enkel spreuken waarvan de bijbehorende “Adeptschap”-vaardigheid is aangekocht.
  • De spreuken van ‘element’ “Algemeen” kunnen pas worden aangekocht als er ten minste 1 “Adeptschap”-vaardigheid is aangekocht.
 • Een personage kan bij een bepaald element niet meer spreuken op een bepaald niveau aankopen dan het aantal aangekochte spreuken (van dat element) op het niveau eronder.
  • Bijvoorbeeld: Dargwen Leaffellow heeft 2x een niveau 1 spreuk van element Aarde en kan dus maximaal 2x een niveau 2 Aarde spreuk aankopen.

Gebeden

Aan de lijst met gebeden zijn een aantal aanvullende beperkingen:

 • Enkel gebeden waarvan de bijbehorende “Cleric”-vaardigheid is aangekocht.
  • De spreuken van ‘Godheid’ “Algemeen” kunnen pas worden aangekocht als er ten minste 1 “Cleric”-vaardigheid is aangekocht.
 • Een personage kan bij een bepaalde Godheid niet meer gebeden op een bepaald niveau aankopen dan het aantal aangekochte gebeden (van de betreffende Godheid) op het niveau eronder.
  • Bijvoorbeeld: Dargwen Leaffellow heeft 2x een niveau 1 gebed van Tarkyss en kan dus maximaal 2x een niveau 2 Tarkyss-gebeden aankopen.

Stap 3 – Verzend de keuze naar spelleiding

Door de knop “Aanvraag versturen” te gebruiken, wordt er een notificatie verzonden naar de spelleiding met de mededeling dat de aanvraag is ingediend.

Stap 4 – Goedkeuring door spelleiding

De spelleiding zal de aanvraag in behandeling nemen.

Zolang de vaardigheid/spreuk/gebed nog niet is behandeld, zal deze worden getoond met een markering op het betreffende kaartje: