Terra Nova Fertillis (Spellocatie)


Terra Nova Fertillis, aangegeven door de pijlpunt.

Geografisch overzicht

Terra Nova Fertillis is, inclusief bewoners, gedurende circa 230 jaar ingepakt geweest door een storing in het inklapmechanisme. Dit kleine dorpje waar Kederan omheen draait, kan namelijk worden meegenomen door het dorp ritueel in te klappen en op een nieuwe plek weer uit te klappen. Recentelijk zijn de oude bewoners weer verschenen en ligt het dorp op het vierlandenpunt tussen Kortoga, Mystic Forest, The Kingdom of Aurum (een diplomatisch nederzetting hiervan) en Dark Dannings.

Geschiedenis

Terra Nova Fertillis is een geschenk geweest van Farao Osiris in de Aswoestijn. Inmiddels is dat ongeveer 230 jaar geleden. Het dorpje heeft de afgelopen 230 jaar een soort status van permanente “opgeklaptheid” vastgezeten, zijn vroegere bewoners incluis…De oude bewoners hebben gezamenlijk vele gevaren het hoofd kunnen bieden. Zo zijn zij verantwoordelijk geweest voor het verslaan van Xalliance (de Zwarte Draak van de drakencirkel), het creëren van een nieuwe Xalliance en het overwinnen van Caleb en de Firbolg.

Economie

Binnen Terra Nova Fertillis zijn vele heksen, smeden, alchemisten en andere ambachtslieden te vinden. Steeds weer komen er nieuwe personen die nieuwe vaardigheden en ambachten dit dorp binnenbrengen. Er is dan ook sprake van een uitgebreide economie, hoewel men elkaar regelmatig betaalt in dienst en wederdienst.

Bevolking

Er leven ongeveer 100 personen in Terra Nova Fertillis, maar dat maakt het dorpje niet minder groots. Zeker door de uitgebreide reismogelijkheden van het dorp is het in zijn geheel rijk en welvarend, met een sterke en zeer multiculturele bevolking. Velen van hen sluiten zich tijdelijk bij het dorp aan, om later weer verder te trekken. Anderen zien deze kleine nederzetting als hun nieuwe “thuis” en hebben besloten zich hier permanent te vestigen.

Bestuur en instellingen

Sinds ongeveer 8 (IC) maanden (dus ongeveer een jaar), is een dorpsraad aanwezig die het dagelijkse reilen en zeilen van het dorpstaatje op zich neemt.

Culturen en tradities

De culturen en tradities binnen Terra Nova Fertillis zijn zo wisselend als zijn bewoners. Het is van oorsprong een dorp waar veel verschillende wezens samenkwamen op zoek naar avontuur, goede verhalen of hulp. Hierdoor kwamen er van oorsprong al veel verschillende culturen bij elkaar, met elk zijn eigen tradities. De meeste van deze tradities worden alleen nog kleinschalig, binnen de verschillende groepen in ere gehouden.