Kederan XXX – Teaser

Met nog maar 2 weken te gaan voor ons volgende evenement: Kederan XXX – Waging War, is het natuurlijk weer hoog tijd voor een teaser! Heb je je nog niet ingeschreven, maar je inschrijving dan snel in orde, want er zijn nog maar een paar speler- en NPC-plaatsen beschikbaar!

Een donker silhouet aan de horizon onderbrak de strakke oranje lucht boven de Aswoestijn. Met een redelijke vaart daalde de vrouw richting de kleine oase, waar twee andere dames op haar stonden te wachten.

Ze waren blij om haar weer te zien, en de gezichten van het drietal ontspande zich. “De legers van Caleb zijn duidelijk bezig met het innemen van strategische plaatsen. Het ziet ernaar uit dat de missies van het verzet en de bewoners van Terra Nova Fertillis, hun vruchten beginnen af te werpen. De bevelhebbers in de rangen maken overal aanstalten om de grenzen van het gebied van Caleb in handen te houden.”

De drie zusters omhelsden elkaar kort, en begonnen te zoeken in de koffers die ze hadden meegenomen. “Zusters, nu we compleet zijn…”, begon de oudste van de drie heksen. “Hebben jullie alle spullen voor het visioen dat we voor hebben bereid?” De andere twee knikten, terwijl beiden aan het graaien waren in de meegebrachte koffers.

Een groot aantal kruiden en edelstenen werden in een dubbele driehoek neergelegd op het zand. Na het ontsteken van een aantal kaarsen, ging het drietal op kleedjes zitten en begon de roodharige van het gezelschap met het oplezen van een stuk tekst. Een getrokken cirkel om de drie zusjes begon op te lichten en een zachte bries deed de kruiden ronddraaien in een kleine wervelwind in een van de twee driehoeken. De jonge zus met het rode haar stak het blaadje met tekst in een van de kaarsen, tezamen met een bundeltje gedroogde salie. Het waarzegritueel werd overgenomen door de lange blonde zus, die op haar beurt een stuk papier uitrolde, dat vervolgens luid door haar werd opgelezen.

De twee driehoeken begonnen op dezelfde manier te fonkelen, en de kruiden die de beide driehoeken vormden, gingen op in de vlammen en werden zo opgenomen in de energie van de driehoeken. De oudste van het stel pakte op haar beurt ook een stuk perkament en na het lezen van haar geschreven stuk tekst, pakten de zussen elkaars handen en vormden een cirkel om de twee driehoeken heen.

Nadat alledrie de teksten gelezen waren en de cirkel gevormd werd, veranderden de edelstenen in een plas van vloeistof. Een vloeistof zo helder dat het zand eronder gezien kon worden, en de korrels geteld zouden kunnen worden. De drie heksen bogen zich over het poeltje van edelstenen en keken naar wat de toekomst zou brengen. Na enige tijd naar het poeltje gestaard te hebben richtten de zusters een blik naar elkaar en knikten alledrie. “Aha, met deze informatie hebben ze zeker een kans tegen Caleb… “